Cevaplar

2012-12-28T13:50:03+02:00

Ankara da sonbahar mevsimi nasıl geçer

Bölge, Türkiye’nin orta kesiminde yer alır Bölgenin kuzeyindeki sınır, Karadeniz Bölgesi’nin iç sıradağlarının güney eteklerini takip eder Güneyde Akdeniz Bölgesi ile olan sınırı Toroslar’ın kuzey eteklerinden geçer

Doğu Anadolu Bölgesi ile arasındaki sınır, Uzunyayla’nın orta kesiminden kuzeyde Kızıldağ’a ulaşır Batıda ise Ege Bölgesi ile sınırı, İç Batı Anadolu Eşiği’nin doğusundaki dağların doğu ve güney eteklerinden geçer Türkiye yüzölçümünün yaklaşık %20'sini kaplar Türkiye’nin ikinci büyük bölgesidir Bölgenin, Güneydoğu Anadolu Bölgesi hariç her bölgeyle sınırı vardır

İç Anadolu Bölgesi, Konya, Yukarı Sakarya, Orta Kızılırmak ve Yukarı Kızılırmak olmak üzere dört coğrafi bölümden meydana gelir

2 Yeryüzü Şekilleri

İç Anadolu Bölgesi, etrafı dağlarla çevrili büyük bir çanak görünümündedir Ortalama yükseltisi 1000 mdir Bölümün en alçak yeri olan Sakarya ve Kızılırmak vadilerinde yükselti 700 metreye kadar iner

Bölgenin güneydoğusunda, Erciyes, Hasandağı, Melendiz, Karacadağ ve Karadağ volkanik kütleleri uzanır

Bölgede yüksek plâtolar geniş alan kaplar Bunlar, özellikle Kızılırmak ve Sakarya’nın kollarıyla parçalanmış Obruk, Haymana, Cihanbeyli, Bozok ve Uzunyayla plâtolarıdır Bu plâtolar arasında Tuz Gölü, Konya, Develi, Akşehir kapalı havzaları ile Konya ve Yukarı Sakarya ovaları yer alır Tuz Gölü başta olmak üzere, Akşehir, Çavuşçu (Ilgın), Eber, Eymir ve Mogan bölgede yer alan en önemli göllerdir

3 İklim

Bölgede yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer Konveksiyonel yağışların en çok görüldüğü bölgedir iç Anadolu Bölgesi’nin büyük bir bölümü 350 - 550 mm arasında yağış alır Yüksek dağların yamaçlarında ise yağış miktarı biraz daha fazladır

Bölge yağışların en az düştüğü bölgemizdir Ayrıca, Güneydoğu Anadolu’dan sonra kuraklığın en fazla yaşandığı bölümdür

4 Bitki Örtüsü

İç Anadolu Bölgesi’nde hakim bitki örtüsü, ilkbahar yağışlarıyla yeşeren yaz kuraklığının başlamasıyla sararıp kuruyan ot topluluklarından oluşan bozkırlardır Bölgede yağışın fazla olduğu alanlarda meşelere, daha yükseklerde ise iğne yapraklı ormanlara rastlanır

İç Anadolu Bölgesi’ndeki ormanlar tarih boyunca tahrip edilmiştir Bunun sonucu olarak bölge, geniş alan kaplayan bozkırlar arasında, yer yer orman ağacı topluluklarının bulunduğu antropojen step sahası haline gelmiştir Bölge Türkiye ormanlarının % 7 sine sahiptir ve bölgeler arasında 6 sırada yer alır

2 3 2