Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-27T18:55:34+02:00

Bir cismin boşlukta kapladığı yer. cisimlere göre, hacimde farklılıklar görülür. katı cisimler kırılıp parçalanmadıkça hacimlerin değiştirmezler. sıvı cisimler, bulundukları kabın şekline uyarak, o kalıbın biçimini alırlar. gaz cisimlerin hacimleri ise, kabın şekline bağlı olduğu gibi, gazların hacimleri sıcaklık, baskı gibi koşulların tesiri altında değişiklik gösterir.

geometride bir cismin hacmi, boy en, yükseklik boyutları ile gösterilir. bir cismin bu üç boyutu yoksa o cismin hacmi yoktur.

hacim ölçüleri: hacim ölçüsü birimi (metreküp)tür. boyu,eni ve yüksekliği birer metre olan cisimlerin hacmi, bir metreküpe denktir.

 

Sistem belirli bir sınır içindeki tanımı değişmeyen herhangi bir madde topluluğudur Sınırın katı olması gerekmez ve sistemin hacmi değişebilir Sistemin dışındaki her şey çevre olarak adlandırılır Sistemi çevresinden ayıran yüzeye sistem sınırı denir Dolayısıyla bir sistem, tek başına ya da çevresi ile etkileşirken davranışının gözlenmek üzere dikkatin odaklandığı yapı ya da maddedir Kontrol hacmi, çevre ile etkileşimin olduğu ve içinden madde geçebilen bir kontrol yüzeyi ile sınırlanan belirli bir hacimdir
Akışkan akışı problemlerinde genellikle kontrol hacmi yaklaşımı kullanılır başarılar

1 5 1