Cevaplar

2012-12-27T19:04:13+02:00

Nedenleri:

 

Merkezi yönetimin bozulması (en önemlisi) Ulufelerin zamanında dağıtılmayışı veya ayarı düşük akçe (züyuf akçe) ile dağıtılması, Taht değişikliğinde cülus bahşişlerinin ödenmemesi veya geç ödenmesi, Kapıkulu Ocaklarına usule aykırı asker alınması, Saray entrikaları ve kadınların yönetime karışması, Yeniçeri ve sipahilerin çıkarlarına ters düşen padişahları ve devlet adamlarını görevdenuzaklaştırmak istemeleri Devlet memurluklarına haksız atamaların yapılması, Ulema sınıfının bozulması (devlet yönetiminde etkili olmak isteyen devlet adamlarının yeniçerileri kışkırtması)

 

 

 

Bu isyanlar genelde Yeniçeriler ve Kapıkulu askerleri tarafından çıkartılmıştır. İsyanlara Ulema Sınıfı da destek vermiştir.

 

Merkez isyanları, Fatih Dönemi’ne kadar uzanır. Fatih Dönemi’nde çıkan isyanın nedeni, cülus bahşişi istenmesidir.

 

 

 

 

 

 

Çıkan İsyanlar:

 

İlk ciddi İstanbul isyanı Duraklama Dönemi’nde III. Murat Dönemi’nde cülus bahşişinin ödenmemesinden dolayı çıkmış fakat isyan bastırılmıştır. II. Osman Dönemi’nde çıkan Yeniçeri ayaklanması sonunda Genç Osman, Yeniçeriler tarafından boğularak öldürülmüştür.  Nedeni; Genç Osman’ın Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmak istemesidir (Bu isyan ıslahatlara karşı ilk ciddi tepkidir).
0