Cevaplar

2012-12-27T19:05:48+02:00

Su Kirliliğinin Önlenmesi

Arıtma tesisleri kurulmalı ve özenle işletilmeli 
Belirli yerlerde nüfus artışının önüne geçilmeli 
İnsanlar bilinçlendirilmeli 
Su kaynaklarının korunması için iyi politikalar geliştirilmeli,plan ve programlar yapılmalı 
Hava ve toprak kirliliğine sebep olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır 

Hava Krililiğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?

Hava kirliliğinin en önemli nedenlerinden olan fosil yakıtlar olabildiğince az kullanılmalı. Bunun yerine doğalgaz, güneş enerjisi, jeotermal enerji vb. enerjilerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 
Karayolu taşımacılığı yerine demiryolu ve deniz taşımacılığına ağırlık verilmelidir.Büyük kentlerde toplu taşıma hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır. Böylece otomobil egzoslarının neden oılduğu kirlilik azaltılabilir. 
Sanayi kuruluşlarının atıklarını havaya vermeleri önlenmelidir. 
Yeşil alanlar arttırılmalı, orman yangınları önlenmelidir. 
Ozon tabakasına zarar veren maddeler kullanılmalıdır. 

Toprak Kirliliğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir? 

Toprak kirliliğinin önlenmesi için yapılabilecek bazı şeyler şunlardır;

Verimli tarım topraklarında yerleşim ve sanayi alanları kurulmamalı yeşil alanlar arttırılmalıdır. 
Ev ve sanayi atıkları toprağa zarar vermeyecek şekilde toplanıp depolanmalı ve toplanmalıdır. 
Yapay gübre ve tarım ilaçlarının kullanılmasında yanlış uygulamalar önlenmelidir. 
Nükleer enerji kullanımı bilinçli şekilde yapılmalıdır. 

Ses Kirliliğinin Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?


* Ses kirliliği aşağıdaki uygulamalarla önlenebilir;
* Otomobil kullanımını azaltacak önlemler alınmalıdır.
* Ev ve iş yerlerinde ses geçirmeyen camlar(ısıcam gibi) kullanılmalıdır.
* Eğlence yerleri vb. ortamlarda yüksek sesle müzik çalınması engellenmelidir.
* Gürültü yapan kuruluşlar şehirlerin dışında kurulmalıdır.

Radrasyonun Önlenmesi İçin Neler Yapılabilir?


Özel giysiler(kurşun önlük,özel maske)kullanılmalıdır. 
Radrasyon kaynağından uzak durulmalı, en kısa sürede radrasyonlu ortam terk edilmelidir. 
Radrasyonlu cihazlarla yapılan teşhis ve tedaviye sık sık başvurulmalıdır

0
2012-12-27T19:06:17+02:00

Çevre ve Sağlığımız:Bütün canlıların uyum içinde yaşadıkları alana doğal çevre denir. Tabiattaki bütün canlılar çevremizdeki diğer varlıklarla uyum içinde hayatlarını devam ettirirler. Canlılar ile canlı varlıklar arasında canlılar ile cansız varlıklar arasında bir madde alış-verişi ilişkisi ve uyumu mevcuttur.
Örneğin,ormanlarda tüm bitki,hayvan ve mikroskobik canlılar uyum içinde yaşar.Çevreyi oluşturan canlı halkalardan birinin yok olması,diğer canlıların olumsuz etkilenmesine neden olur.(Besin zinciri)
Örneğin,ormanların yok olmasının çevreye çeşitli etkileri vardır;
* Ormanda yaşayan canlı türleri yok olur.
* Hava kirliliği artar.
* Yağışlar azalır.
* Erezyon artar.

 

Kullandığımız yakıtlardan kül ve zehirli gaz gibi atıklar açığa çıkar. Baca ve egzozlardan çıkan zehirli gazların birleşmesi sonucu asit yağmurları oluşur.
Asit yağmurları temas ettiği bitki örtüsünün yok olmasına,insanlarda deri ve akciğer hastalıklarına neden olur. Çevre kirliliğini azaltmak için yüksek kalorili,kül ve zehirli gaz çıkışı az olan yakıtlar kullanılmalıdır.(doğal gaz,taş kömürü...)Deniz kazaları ile denize dökülen petrol,su üzerine yayılır. Su üzerine yayılan petrol kısa sürede temizlenmediğinde suyun güneş ışığı ve hava ile temasının kesilmesine neden olur. Bu olay suda yaşayan canlıları olumsuz etkiler.


Atık Çeşitleri 
Çevreye atılan ve doğal dengeyi bozan zararlı maddelere atık denir.
Kağıt,bitki kalıntıları,sofra artığı,hayvan leşleri ve doğal gübre gibi organik (canlı kökenli) atıklar mikroorganizmalar tarafından parçalanarak yeniden tabiata kazandırılır. Fakat bu atıklar,çevreye atıldığında mikropların üremesine de uygun ortam oluşur.
Cam şişe,teneke kutu,petrol,plastik,pet şişe,deterjan,tarım ilacı ve pil gibi maddeler tabiatta kalıcı kirliliğe neden olur.
Kalıcı kirliliğe neden olan atık maddelerin rasgele çevreye atılmaması ve sanayide yeniden kullanımı sağlanmalıdır. Cam,kağıt,teneke,pil ve plastik sanayide yeniden kullanılır. 
Kirlilikten Etkilenenler

Su Hava Toprak


Kirleten Kaynaklar

Zehirli Maddeler Radyoaktif Maddeler Petrol Ve Petrol Ürünleri Evsel Ve Kentsel Atıklar Endüstriyel Atıklar Gürültü


1-) Suyun Canlılar İçin Önemi
Canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. Hücrenin büyük bir bölümü (2/3) sudan meydana gelmiştir. Hücrede meydana gelen biyokimyasal olaylar için su gereklidir. Ayrıca dünyanın ¾ ü suyla kaplıdır. Bu suların ancak %0,003 ü içilecek niteliktedir. İçilecek su kaynakları,yer yüzü suları/baraj,göl,gölet) ve yer altı suları (kaynar,artezyenler)dır.

Su Kirliliğinin Sebepleri Endüstriyel kuruluşlarca bırakılan artıklar (petrol, boya, deterjan, ağır metaller, kanalizasyon...) Tarımda kullanılan zehirler ve fazla kullanılan gübreler Hayvansal ve evsel artıklar Sulara bırakılan kurşun,civa Lağımların sulara karışması


Su Kirliliğinin Önlenmesi

Arıtma tesisleri kurulmalı ve özenle işletilmeli Belirli yerlerde nüfus artışının önüne geçilmeli İnsanlar bilinçlendirilmeli Su kaynaklarının korunması için iyi politikalar geliştirilmeli,plan ve programlar yapılmalı Hava ve toprak kirliliğine sebep olan faktörler ortadan kaldırılmalıdır


2-) Havanın Canlılar İçin Önemi
Hava,canlılar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Özellikle havada bulunan oksijen canlılarda besinlerin yıkımında rol oynadığından çok önemlidir.
Havada bulunan gazların;

%78 i Azot %21 i Oksijen %1 i Diğer gazlardan oluşur.


Hava Kirliliği Ve İnsan Sağlığına Etkileri

Hava kirliliğine sebep olan etkenler şunlardır; Sanayiden çevreye bırakılan gazlar Araçların egzosundan çıkan gazlar Fosil yakıtlardan (petrol,kömür vs.)çıkan gazlar Fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan karbondioksit, azot oksitleri,kükürt oksitleri asit yağmurlarına neden olur. Hava kirliliğinin zararları bitki,hayvan ve insanlara daha fazladır.İnsanlarda hava kirliliği;

Solunum yolu rahatsızlıkları Astım-bronşite Vücudun savunma mekanizmasının zayıflamasına neden olur.

 

0