Cevaplar

2012-12-27T19:44:02+02:00

 


Gündem Özel Dosya

Sayı 17

Sayı 18

Sayı 19

Editörden

Fotoğrafın Neolitiği

Kaktüs

Engelsiz Yaşam İçin Fotoğraflar

Sanat Yapıtlarında “Güzel” Kavramının Sorgulanması

İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi

Soyut Fotoğraf

Şey'den Kopan Parça

İzahlı Orhan Cem Cetin Külliyatı

Renk 2

Objektifin Öte Yanı

Ali Değer ile Söyleşi

Solan Renkler: Panayır

Yol Notları

Mekanın Fotoğraflaştırılması

Bülmeten

Terminolojik Bir Deneme: “Seri Fotoğraf”

Dijital Bombardıman

Dijital Üzerine

Çiçeği Burnunda Yayınlar

Platformlar

Nü'mayiş

Işıkla Yazılan

İz Dergisi'nden

Fotoğraf Derneklerinden

Fotoğraf Gösterisi

Sergi Salonu

Portfolyolar

Sinema Eki

Sayı 20

Sayı 21

Sayı 22

Sayı 23

Sayı 24

Haberler
 

Ana Sayfa > Sayı 19 > İmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişiİmgenin Gücü ve Görsel Kültürün Yükselişi


Konuşulan dilin sözcük sayısı sınırlıyken,
görsel dili oluşturan imgelerin sözlüğü sınırsızdır.

Özet
İnsanlığın başlangıcından bu yana her çağ kendini özgün bir dille ifade etmiştir. Antik çağ efsanelerin, söylencelerin ve mitsel anlatımların çağı olmuştur. Bu çağın egemenliğinde anlam, “söz” ve onun kurallarıyla oluşturulmaktaydı. Ortaçağ’da sözün uçuculuğuna karşın “yazı”nın kalıcılığı otoritenin ve gücün simgesi haline gelmişken; Aydınlanma çağıyla gelişen edebi anlatım ve matbaanın icadı, “yazılı dilin” özgürlüğünü de beraberinde getirmiştir. Yazı; o dönemde anlam ve anlatımın kurulmasında mutlak egemen iken, teknolojinin hızla gelişmesiyle önce fotoğraf makinesinin, ardından sinema ve televizyon gibi hareketli görüntüleri saptayan araçların icadıyla, dünya “imgelerin ve görsel kültürün” kendine özgü kurallarıyla açıklanabilecek hızla akıp giden bir sürecin içine girmiştir.

0
2012-12-27T21:22:30+02:00

Objektifin Öte Yanı
Ali Değer ile Söyleşi
Solan Renkler: Panayır
Yol Notları
Mekanın Fotoğraflaştırılması
Bülmeten
Terminolojik Bir Deneme: “Seri Fotoğraf”
Dijital Bombardıman
Dijital Üzerine
Çiçeği Burnunda Yayınlar...........................

0