Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-27T19:49:30+02:00

A - )Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y”  yazınız. (Her soru 1 puan 10 x 1 = 10 puan )

1-(    ) Doğal varlıklar insan eli değmeden oluşmuşlardır. Yapılışında insan görev almamıştır.

2-(  ) Tarihi eserler insanlar tarafından yapılmışlardır. Geçmiş dönemlerde yaşamış insanları ve kültürlerini daha iyi tanımamızı sağlarlar

3-(   ) Hayvancılıkla uğraşan Doğu Anadolu Bölgesi’nde daha çok et yemekleri, balıkçılığın yaygın olduğu Karadeniz Bölgesi’nde daha çok balık yemekleri yapılır.

4-(    ) Haritalarda mavi renk dağları ,yeşil renk suları ve kahverengi ovaları gösterir.

5-(   ) Çevresine göre yüksek olan yeryüzü şekillerine dağ denir. Ağrı Dağı ülkemizin en yüksek dağıdır.

6-(    ) Atatürk’ün en büyük eseri Cumhuriyet’tir.

7-(   ) İklimin, insan faaliyetleri üzerinde olumlu ve olumsuz etkileri vardır.

8-(   )Akdeniz ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer

9-(   ) Denizlerin büyük ve derin girintiler halinde karaların içine doğru girdiği bölümlere körfez denir. Gökova ve Güllük Körfezleri Muğla ilimizdedir.

10- (   ) Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkileri fındık ve çay , Karadeniz ikliminin tanıtıcı bitkileri zeytin, harnup (keçi boynuzu) ve turunçgillerdir..

 

B -) Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. (Her soru 3 puan 10 x 3= 30 puan )

 

1- Pamukkale, peribacaları ,ölüdeniz ………………  varlıklarımızdandır.

2- Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, İnkılapçılık ve Laiklik ……………… ilkeleridir

3- İnsanları bir araya getiren, birlik ve beraberlik duygusunu yaşatan,yoksullara yardım edilen, çocukları sevindiren, yaşlıları ziyaret edilen önemli günlerimizden biri de   ……… bayramlardır.

        4-Halkın kendi kendini yönettiği yönetim biçimine ……………………..………. denir.

5-Dağın en yüksek yerine …………………. denir.

6-Bir bölgede uzun yıllar etkili olan ortalama hava koşullarına …………..……….. denir.

7- Üç tarafı sularla çevrili kara parçasına …………………….. denir.

8- Kıyıları girintili, çıkıntılı olan ve kıyı uzunluğu en fazla olan bölgemiz ………  …………….’dir

9-Akarsuların en küçüğü deredir.Dereler birleşerek çayları oluşturur.Çayların birleşmesiyle de en büyük akarsu olan ………………… oluşur.

10- Türkiye …………….  coğrafi bölgeden oluşmaktadır.

 

 

 

1 3 1
2012-12-27T19:50:43+02:00

 

 A) Doğru-Yanlış Soruları    (Her soru 1’er  puan)                                                                      Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Doğru olanların başına (D) yanlış olanların başına (Y) yazınız.

1.(…)Zeytin en fazla Ege Bölgesi’nde yetiştirilir.                                                                                                  2.(…)Bir ülkenin başka bir ülkeye mal veya ürün satmasına ihracat denir.                                                                                                                                                   3.(…)Telefon ilk olarak Pasteur  tarafından icat edildi.                                                                                       4.(…)Atatürk, insanların kendilerine akıl ve bilimi yol gösterici almalarını istemiştir.                                                                                           5.(…)İnsanların tercih ettikleri mesleklerin, bölgenin ekonomik faaliyetleriyle ilgisi yoktur.                             6.(…) Üretimde insan gücü değil, sadece makine ve robotlar gereklidir.                                                             7.(…)Ampulün mucidi Edison’dur                                      8.(…)Doğu Anadolu  Bölgesi sanayi alanı olarak bilinir       

    B) Boşluk Doldurma Soruları (Her soru 1’er puan)

  Aşağıda verilen sözcüklerden uygun olanları ilgili    cümlelere yerleştiriniz.

 mucit  -  teknoloji  -  Tuz Gölü  -  baklagiller -

       Ege    -   mercek   -    Newton 

 

1.Yeni bir buluş ortaya koyan kişiye ..……… denir.

 2.Bilim ya da bilginin tekniğe, yaşama, yeni uygulamalara aktarılmasına …………………… denir                                                                     3. İncir  yurdumuzda ………..bölgesinde yetişir.

4. Ankara,Konya ve Aksaray illerinin kesiştiği yerde bulunan …………………..….., ülkemizin tuz ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahiptir.

5. Mercimek,fasulye, nohut gibi bitkiler …………………  grubuna girer.

6.Yerçekimi kuvvetini  ………….…… bulmuştur

7.Dürbün ve gözlük ……………………….  yararlanılarak yapılır.

 

 C) Karşılaştırmalı Sorular (Her soru 1’er puan)

Soruların başlarındaki boşluğa yandaki ifadelerden doğru olanın başında bulunan harfi  yazınız.

1. (…) Sanayi                              A.Çukurova

2. (…) Pamuk Üretimi                B.Marmara Bölgesi

3. (…) Tahıl Üretimi                  C.Rize ve Çevresi                                   

4. (…) Çay Üretimi                    E.Doğu Anadolu Bölgesi                                                                                   5. (…) Hayvancılık                    F.Konya ve Çevresi

 

D) Çoktan Seçmeli Sorular (Her soru 3’er puan)

Aşağıdaki seçeneklerden doğru olanları işaretleyiniz.                                        

 1) Dünya’nın döndüğünü iddia ettiği için idamı istenen bilim insanı kimdir?       

A)Edison                                B)Newton                                       C)Galile                                  D)Einstein

 

 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi hammaddedir?

A) Kumaş   B) Buğday     C) Makarna       D) Çikolata

3) Özgür, Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaşayan bir öğrencidir. Sosyal bilgiler dersinde ülkemizde büyükbaş hayvancılığın en yaygın olduğu bölgenin, yaşadığı yer olan Doğu Anadolu Bölgesi olduğunu öğrenmiştir.

      Buna göre, ülkemizde aşağıdakilerden hangisinin büyük bir kısmının Özgür’ün yaşadığı bölgeden karşılandığı söylenemez?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

A )Et     B)Peynir    C) Tereyağı  D) Zeytinyağı                                     

 

4) Turunçgiller en çok hangi bölgede yetiştirilir?

   A)Akdeniz                 B)Karadeniz

   C) İç Anadolu            D)Güneydoğu Anadolu

 

5) Atatürk’ün ” Dünyada her şey için, medeniyet için, başarı için, en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir.” sözü, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır?

A) aile hayatının                  B) bilimin     

C) demokrasinin                  D) laikliğin

 

6) İnternet bütün insanlar arasındaki iletişimi çok kolaylaştırmış ve hızlandırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi buna kanıt oluşturmaz?

  A) Aile içi ilişkilerin güçlenmesi.                  

  B) Bilgilerin saklanmasının sağlanması.                         

  C) Kilometrelerce uzakta olan ülkelerle görüşme yapılması.                         

  D) Bilgilerin tüm dünya tarafından paylaşılabilmesi.

 

7) Dünyaca tanınan bilim adamlarımız vardır. Hangisi beyin cerrahi alanında tanınan bilim adamımızdır?

A) Edison                            B) Ali Kuşçu                    

   C) Lokman Hekim              D) Gazi Yaşargil

 

8) Uzaydaki galaksi ve takımyıldızları hakkındaki bilgi takibini aşağıdakilerden hangisiyle yapabiliriz?

A) günlük gazeteyle           B) okul kitabıyla     

C) bilim dergisiyle             D) şiir kitabıyla

 

9) Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Portakal Antalya ve çevresinde bolca yetişir.

B) Çay her mevsim yağışı sevmeyen bir üründür.

C) İncir Aydın ve çevresinde bolca yetişir.

D) Yurdumuzun en iri karpuzları Diyarbakır’da yetişir.

 

 

 

 

10)Ülkemizde çay üretiminde Rize, elma üretiminde Amasya, karpuz üretiminde Diyarbakır, incir üretiminde Aydın, muz üretiminde Anamur en büyük paya sahiptir.

    Bu durumun sebebi nedir?

 A) İnsanlar bu meyveleri sevdikleri için     

 B) Ulaşım

 C) Buraların iklimi uygun olduğu için      

 D)Alışkanlık              

 

 11)Aşağıdaki tarım ürünlerinin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

 

A) Çay - Karadeniz              B) Buğday arpa - İç Anadolu

C) Fındık –Karadeniz          D) Zeytin - Doğu Anadolu

 

12) Mehmet Dede’nin köyünde insanlar yakınlarında bulunan kömür ocağında çalışarak, tahıl üreterek

ve süt ürünleri üreterek geçimlerini sağlamaktadır.

  Metinde aşağıdaki hangi ekonomik faaliyetlerden

söz edilmiyor?

    A) hayvancılık                        B) tarım   

    C) madencilik                         D) turizm

 

13) Taşkömürü en fazla nerede çıkarılır?

A) Ankara      B) İstanbul      C) Zonguldak      D) Van

 

 

14) Aşağıdaki teknolojik buluşlardan hangisi sınıfta kullanılmaz?

  A)Projeksiyon                   B)Bilgisayar      

  C)Teleskop                       D)Tahta kalemi

 

15) İletişimde çok büyük bir buluş olan telefon kim tarafından icat edilmiştir?

A) Graham Bell     B)Ericson      C) Pasteur     D)Edison

 

16)Bir bilim adamının çok deney ve deneme yapması onun hangi özelliğini gösterir?

       A)Sabır                        B)Dikkatsiz 

       C)Hayalperest             D)Güvenilir

 

17) Aydınlanmamızda önemli bir yere sahip olan ampulü  kim icat etmiştir?

   A)Einstein     B) Aristo    C) Edison     D) Graham Bell

 

18) Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında kullanılmaz?

   A) Telefon                       B) Televizyon   

   C) Otomobil                    D)Telgraf

 

19)Bilim adamlarının adları herkes tarafından bilinir ve tanınır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

 

    A) Şöhrete ve paraya olan ilişkileri

    B) Güzel ve dürüst olmaları

    C) Çok zengin olmaları

    D) İnsanlara faydalı eserler bırakmış olmaları.

 

 

 

 

 

 

1 3 1