Cevaplar

2012-12-27T19:56:01+02:00

Dor nizamı : m.ö. 7 ila 5. yy arasında örnekleri görülen tapınaklar yunanistan, güney italya, sicilya ve anadolu'da yapılmıştır.
*. bir kaç basamakla çıkılan bir zemin üzerinde yer alır.
*. sütunlarda kaide bulunmaz. doğrudan zemine oturur.
*. aşağıdan yukarıya incelen sütunların gövdelerinde dikey yivler yer alır.
*. sütun başlığı, çanak şeklinde yuvarlak bir yastık ile bunun üzerinde yer alan dört köşe bir plakadan oluşur.
*. sütunları bir birine bağlayan taş bir kiriş vardır.
*. diş kesiminin üzerinde tapınağın kısa kenarında üçgen alınlıklar bulunur.alınlıklar heykel ve kabartmalarla süslenmiştir.
 İyon nizamı : -tapınaklar basamaklı bir zemin üzreinde yer alır.
-sütunlar kayideye oturur.
-sütun başlıkları koç boynuzuna benzeyen kıvrımlı bir biçimdedir (volüt).
-arşitrav dışa taşkın olarak yapılmış iki ve üç katlıdır
-sütunları ince ve uzundur. 

İyon nizamı Yapı: Apollon tapınağı, Athena Nike tapınağı, Efes Artemis tapınağı ve bodrumdaki Mausssoleion 

1 5 1