Cevaplar

2012-12-27T19:55:27+02:00


Be quiet:Sessiz olun!
Listen to your teacher carefully!:Öğretmenini dikkatlice dinle!
Keep your classroom tidy!:Sınıfını düzenli tut!
Don’t make noise!:Gürültü yapma!
Don’t fight:Kavga etme!
Keep the board clean!:Tahtayı temiz tut!
Don’t run in the classroom!:Sınıfta koşma!
Don’t cheat in the exam!:Sınavda konuşma!
Clean the board:Tahtayı temizle
Look at the board:Tahtaya bak
Do your homework:Ödevini yap
Do come to class late:Sınıfa geç gelme
Bring your notebooks:Defterlerini getir
Gine me the red pencil(bu altı çizili yere ne vereceğini yaz):Bana kırmızı kalemini ver
Put your English book(buraya çantana ne koyacağını yaz)into your bag:İngilizce kitabını çantana koy.
Open the door:Kapıyı aç
Close the door:Kapıyı kapat
Open the window:Pencereyi aç
Close the window:Pencereyi kapat

0
En İyi Cevap!
2012-12-27T20:02:38+02:00

don't come go school late .okula geç gelme
wear clean the school uniforms  . temiz okul kıyafetleri giy
don't run the corridors.koridorlarda koşma
be respectful to your teachers.öğretmenlerine saygılı ol
dont swear.küfür etme
dont shout.bağırma
dont fight.kavga etme
BU KADAR BULABİLDİM 

3 5 3