Soracağım sorular Oğuz Kağan Destanı ilgilidir yani cevaplamak için okumuş olmanız gerekiyor .Eğer okumaya zahmet etmiyorsanız puan için hemen saçma şeyler yazmayın yoksa şikayet ederim!

1. Oğuz Kağan'ın hayatında normal insan hayatından farklı hangi durumlar gerçekleşmiştir?

2. Oğuz Kağan'ın çocuklarına bu adları vermesi ile Türklerin dini inanışları arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?

3. Oğuz Kağan'ın çocuklarıyla bu şekilde konuşması ve davranışı , eski Türk devletlerinin yönetimiyle ilgili olarak nasıl bir bilgi vermektedir?

4. Destana göre Türk devletinin komşularıyla ilişkileri nasılsır?

5. Destana göre Türk halkının hayatında yer tutan önemli öğeler nelerdir?

2

Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-27T20:00:56+02:00

1=anasından yalnız bir kere süt emmesi

hemen konuşmaya başlaması

40 günden sonra büyümesi,ata binip geyik avına başlaması

2-

3-yönetimin babadan oğula geçmesi

4-savaşçı olmaları

5-yay,ok

1 3 1
2012-12-27T20:27:12+02:00

1.Bebekken konuşmaya başlaması, anne sütü içmesi gerekirken şarap istemesi

2.Türklerin Gök tanrı dinine inanmalarıve bu isimlerin Gök tanrı dinine göre kutsal kabul edilen varlıklar.Bu nedenle inanış ve isimler  arasında doğrudan bağlantı vardır.

3.krallığın babadan oğula paylaştırıldığını 

eşit olunduğunu göstermektedir.

4.Türk devletlerinde komşularıyla mücadele içindedirler,zaman zaman onlarla savaşırlar.

5.ÜLGEN:UMAY :SUYLA:KÖK-BÖRİ:IŞIK:RÜYA:AĞAÇ

1 5 1