Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-27T19:59:15+02:00

Negatif ve pozitif sayılar 
POZİTİF SAYI,NEGATİF SAYI Sıfırdan küçük sayılara negatif sayı,sıfırdan büyük sayılara pozitif sayı denir. 
-1,-2,-3..... gibi giden sayılara negatif tam sayılar denir.Z üzeri eksi(-) ile gösterilir. 
pozitif sayılar ise bunun tam tersidir.0 hariç 1,2,3,4.....gibi giden sayılara da pozitif tam sayılar denir.Z üzeri artı (+) ile gösterilir. 
0=başlangıç noktasıdır.ne pozitiftir ne negatiftir eğer bir sayıda bu işareti görürseniz ``||`` mutlak değerdir. Anlamı ise mutlak degerin içine yazılan sayının başlangıç noktası olan ^0^ a olan uzaklıgıdır. 
|-3|=3 (-3 ün sıfıra olan uzaklığı 3 birimdir) |+3|=3(+3 ün sıfıra olan uzaklığı 3 birimdir.) 

3. Pozitif Sayılar, Negatif Sayılar 
Sıfırdan büyük her reel (gerçel) sayıya pozitif sayı, sıfırdan küçük her 
reel (gerçel) sayıya negatif sayı denir. 
Ü a < b < 0 < c < d olmak üzere, 
a, b negatif sayılardır. 
c, d pozitif sayılardır. 
İki pozitif sayının toplamı pozitiftir. (c + d > 0) 
İki negatif sayının toplamı negatiftir. (a + b < 0) 
Çıkarma işleminde eksilen çıkandan büyük ise sonuç (fark) pozitif, 
eksilen çıkandan küçük ise fark negatif olur. 
m – n ifadesinde m eksilen, n çıkandır. 
Zıt işaretli iki sayıyı toplamak için; işaretine bakılmaksızın büyük 
sayıdan küçük sayı çıkarılır ve büyük sayının işareti sonuca verilir. 
Aynı işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) pozitiftir. 
Zıt işaretli iki sayının toplamı; negatif, pozitif veya sıfırdır. 
Zıt işaretli iki sayının çarpımı (ya da bölümü) negatiftir. 
Pozitif sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. 
Negatif sayının tek kuvvetleri negatif, çift kuvvetleri pozitiftir. 


1 5 1