Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-27T21:48:47+02:00

RASYONEL SAYILAR
a ve b sayıları tam sayılar kümesinin birer elemanı olmak üzere ve a sayısı ile b sayısı aralarında asal, b, 0(sifir)dan farklı olmak şartı ile a/b şeklinde ifade edebildiğimiz sayılar rasyonel sayılardır.
Rasyonel sayılar kümesini Q harfi ile gösteririz.
Rasyonel sayıları sayı doğrusu üzerinde gösterebiliriz.


Payda 3 olduğu için ardışık iki doğal sayının arası 3 eş parçaya bölünmüştür.

Yukarıdaki kesri gösterirken, payda 4 olduğu için, iki sayının arası 4 eş parçaya bölünmüştür.

NOT: Paydada bulunan sayı iki tam sayının arasının kaç parçaya bölüneceğini gösterir.

Kesirler sayı doğrusunda gösterilirken;
-Tamsayılı kesir varsa önce bileşik kesre çevirirsek bize kolaylık sağlar.
- Paydalar farklı ise paydaları eşitlemek kolaylık sağlar.

DENK KESİR
Birbirlerinin sadeleştirilmiş veya genişletilmiş hali olan kesirlere denk kesirlerdenir.


RASYONEL SAYILARI FARKLI ŞEKİLDE GÖSTERME

1. BASİT KESİR
Payının mutlak değeri, paydasının mutlak değerinden küçük olan kesirlerdir.


2. BİLEŞİK KESİR
Payının mutlak değeri paydasının mutlak değerinden büyük ya da payının mutlak değeri paydasının mutlak değerine eşit olan kesirlere bileşik kesir denir.

0