Cevaplar

2012-12-27T20:15:41+02:00

F(x)  doğrusal fonksiyon ise F(x)=a.x+b şeklinde bi fonksiyondur

F(x)=a.x+b dedik öyleyse

F(2)=2a+b=1                    -1 /2a+b=1         bunu -1 ile çarpıyoruz

F(4)=4a+b=3                         4a+b=3

                                          2a=2 burdan a=1 çıkar  yerine koyduğumuzda F(x) fonksiyonunda 

herhangi birine 2a+b=1 yani 2.1+b=1 burdan da b=-1 çıkar

yani F(x)=x-1 şeklinde bi fonksiyondur 

F(-1)=-1-1=-2 dir

 

1 1 1