Cevaplar

2012-12-27T20:06:17+02:00

Üstünlük bildiren yani superlative yapısında, yer isimlerinden önce genellikle inkullanılır

Everest is the highest mountain in the world. Everest Dünyadaki en yüksek dağdır. Ahmet is the most intelligent person in the office. Ahmet ofisteki en akıllı kişidir.

Ayrıca, bir grup insan içindeki bir kişiden bahsederken de in getirilir:

Sam is the youngest player in the orchestra. Sami orkestradaki en genç çalan kişidir. Ahmet is the oldest minister in this government. Ahmet, bu hükümetteki en yaşlı bakandır.
0