Cevaplar

2012-12-27T20:11:35+02:00

Denklem, iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır. Araya (=) işareti konularak ifade edilir. Denklemlerde eşitlik değişkenlerin belirli değerleri için sağlanır. Değişkenlerin her değeri için geçerli olan eşitliklereözdeşlik denir.

(x + y)² =x² + 2·x·y + y² özdeşlik x² - 3·x + 2 = 0 ise bir denklemdir. x² - 3·x + 2 = 0 denklemi sadece x = 1 ve x = 2 sayıları için doğrudur, diğer değerler için yanlıştır. Özdeşlikte ise her x ve y değeri için eşitlik doğrudur. Denklemlerde değişkenlerin en büyük kuvveti denklemin derecesini gösterir. Her terimin derecesi aynı olan denklemlere homojen denklem denir. ax²+bx+c a≠0 şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Eğri denklemiEğri, tarifinden dolayı iki yüzeyin arakesiti bir eğridir f(x,y,z) = 0 ve g(x,y,z) = 0 yüzey denklemleri bir arada eğri denklemi verir. İki boyutlu uzayda x ve y gibi iki değişkenle meydana gelen denklemler bir eğri denklemidiry² = 2x, y = 3x, x² + y² = 1birer eğri denklemidir.Cebirsel denklemTerimleri cebirsel fonksiyonlardan meydana gelen denklemlerdir.Denklem sistemiOrtak çözümleri olsun veya olmasın iki veya daha fazla denklemler grubu.Lineer denklemDeğişkenleri birinci dereceden olan cebirsel denklem. Mesela;3x + y = 5, 8x + 9 =3gibi.1 ile 5 arasında bir kökü vardır...İkinci derece denklemx1 + ax + b = 0 denkleminin en çok iki kökü bulunur. Bu kökler
0
2012-12-27T20:11:41+02:00

DENKLEM ÇÖZÜMÜNDE BİLİNMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER

 eşitliğin her iki yanına aynı reel sayı
eklenirse, eşitlik bozulmaz. Bu özeliğe; eşitliğin toplama kuralı denir.

 eşitliğin her iki yanı da sıfırdan farklı
aynı reel sayıyla çarpılırsa, eşitlik bozulmaz. Bu özeliğe; eşitliğin çarpma kuralı denir.

 eşitliğin her iki yanı da sıfırdan farklı
aynı reel sayıya bölünürse, eşitlik bozulmaz. Bu özeliğe; eşitliğin bölme kuralıdır.

 denklemde herhangi bir terimi eşitliğin 
bir tarafından diğer tarafına geçirerek işlem yapmak gerekiyorsa; geçirilen terimin işareti değiştirilir

0