Cevaplar

2014-02-27T20:18:03+02:00
Zevkti=> ünsüz benzeşmesiYap-acak-ım =>ünsüz yumuşamasıgereç-i => ünsüz yumuşamasıkuyruk-unu => ünsüz yumuşamasıol-du-k-un-da => ünsüz yumuşamasıbeceremiyordum=> ünlü daralmasıkarnına=> ünlü düşmesibu-y-du=> kaynaştırmagidiyor=> ünsüz yumuşamasısallıyordu=>ünlü daralmasıbiteceğine=>ünsüz yumuşamasıyatağın=>ünsüz yumuşamasısevincimden=>ünsüz yumuşamasıhaykır-acak-tım=> ünsüz benzeşmesikaptım=>ünsüz benzeşmesikoştum=>ünsüz benzeşmesikarnına=>ünlü düşmesiparlayan=>kaynaştırmabaktım=>ünsüz benzeşmesisivriydi=>kaynaştırmailerdeki=>ünlü düşmesikoştum=>ünsüz benzeşmesiattım=>ünsüz benzeşmesikalmıştı=>ünsüz benzeşmesiSoluğum=>ünsüz yumuşamasıkesilecekti=>ünsüz benzeşmesikorkmuştum=>ünsüz benzeşmesibilmiyorum=>ünlü daralmasısandıktan=>ünsüz benzeşmesiyoktu=>ünsüz benzeşmesisertti=>ünsüz benzeşmesibaktı=>ünsüz benzeşmesidarılmayacağım=>ünsüz yumuşamasıoynuyordum=>ünlü daralmasıgeldikten=> ünsüz benzeşmesihapsedilmişti=>ünsüz yumuşamasıatabileceğime=>ünsüz yumuşamasıyasaktı=>ünsüz benzeşmesiyatakta=>ünsüz benzeşmesiçiftlikteki=>ünsüz benzeşmesiayrılmıyordu=>ünlü daralmasıağlıyordu=> ünlü daralmasıgideceğim=>ünsüz yumuşamasısöyleyeceğim=>ünsüz yumuşamasıanlattım=>ünsüz benzeşmesikalktım=>ünsüz benzeşmesiazabını=>ünsüz yumuşamasıediyordum=>ünsüz yumuşamasıölmüştü=>ünsüz benzeşmesibekliyorlardı=>ünlü daralması puan almak için
0