Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-27T20:27:53+02:00

ünite sonu degerlendirmelerini diyosan burda

 

1. Büşra mitoz bölünmeyle ilgili yaptığı inceleme sonunda aşağıdaki sorulardan hangisine cevap veremez?

A) Hücre bölünmesi sonunda kaç hücre oluşur?
B) Oluşan hücreler birbirinin aynısımıdır?
C) Bölünme sırasında çekirdekteki değişiklikler nelerdir?
D) Parça değişimi hangi evrede gerçekleşir?

2. Selma mitoz bölünmenin amaçları konusundaki proje görevi ile ilgili araştırma yaparak bir kitapçık hazırlamıştır. Hazırladığı kitapçıkta aşağıdaki soruların hangisine yanıt bulunabilir? 
I. Tüm canlılarda görülür mü? 
II. Yenileme ve büyümeyi sağlar mı? 
III. Canlılarda çoğalmayı sağlar mı? 
IV.Kalıtımla ilgili yapılan çalışmalar nelerdir?

A) I ve II
B) I ve IV
C) III ve IV
D) I, II ve III

3. Mitoz ve Mayoz bölünme ile ilgili aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür.
B) Mayoz bölünme üreme ana hücrelerinde görülür.
C) Mitoz da oluşan hücreler ana hücre ile aynı kalıtsal özelliklere sahiptir.
D) Mayoz bölünme ile 2n kromozomlu bir hücreden , n kromozomlu 2 yeni hücre oluşur.

4. I. Denizyıldızının kopan kollarından yeni denizyıldızlarının oluşması
II. Kertenkelenin kopan kuyruğunun yenilenmesi
III. İki parçaya ayrılan toprak solucanının her bir parçasından yeni bir solucan oluşması

Yukarıda verilen rejenerasyon(yenilenme) türlerinden hangileri birer üreme şeklidir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) I, II, III

6. Yalnız üreme hücrelerinde görülen bölünme şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mitoz
B) Stoplazma bölünmesi
C) Çekirdek bölünmesi
D) Mayoz

7. Aşağıdakilerden hangisi kalıtsal bir özellik değildir?

A) Saç rengi
B) Saç uzunluğu
C) Deri rengi
D) Tavşan dudak

8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Erkek üreme hücresine sperm denir.
B) Mayoz bölünme üreme hücrelerinde görülür.
C) Mitoz bölünme vücut hücrelerinde görülür.
D) Mayoz bölünme eşeyli üreyen canlılarda görülmez.

9. Genetik biliminin kurucusu aşagıdakileden hangisidir?

A) *****ce
B) Mendel
C) Darwin
D) Lamark

10. I-Derinin bronzlaşması II-Tavşan dudak III-Altı pamaklılık Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri modifikasyona örnek olarak verilebilir.

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I ve II
D) I,II ve III 
1. d 
2. d 
3. d 
4. c 
5. c 
6. d 
7. b 
8. d 
9. b 
10. a


1 5 1
2012-12-27T20:46:13+02:00

fenokulu.netten herşeyi bulabilirsin  arkadaşım...

0