Cevaplar

2012-12-27T20:27:36+02:00

halkı temsil etmek.......................................................

2 3 2
En İyi Cevap!
2012-12-27T20:28:44+02:00
Kanun yapmak, değiştirmek ve kaldırmak Bakanları ve Bakan Kurulunu denetlemek Kanunlar çerçevesi içinde belli konularda Bakanlar Kurulu'na kararname yetkisi vermek Para basılmasına karar vermek Savaş ilan etmeye karar vermek Kesin hesap ve bütçe kanun tasarılarını görüşüp kabul etmek Uluslararası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak Anayasamızın on dördüncü maddesindeki fiiller haricindeki suçlardan dolayı mahkum olmuşlar hakkında özel ve genel af ilanınakarar vermek Mahkemelerce verilmiş ve kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek Anayasamızdaki diğer maddelerinde öngörülen salahiyetleri kullanmak ve görevleri yerine getirmek  
1 5 1