Cevaplar

2012-12-27T20:50:20+02:00

bunlardan biri olabilir

2. Yamuğun Alanı
ABCD yamuğunda paralelkenarlar arasındaki uzaklığa yamuğun yüksekliği denir.Alt tabanı |DC| = a, üst tabanı |AB| = c
yüksekliği |AH| = h
ABCD yamuğunun alanı
  3. İkizkenar Yamuk
Paralel olmayan kenarları eşit olan yamuklara ikizkenar yamuk denir.  a. İkizkenar yamukta taban ve tepe açıları kendiaralarında eşittir. m(A) = m(B) = y
m(D) = m(C) = x
 b. İkizkenar yamukta köşegen uzunlukları eşittir.Köşegenlerin kesiştiği noktaya E dersek |AE| = |EB|
|DE| = |CE|
 

Köşegen uzunlukları birbirine eşit olan her yamuk ikizkenardır.


c. İkizkenar yamukta üst köşelerden alt tabana dikler çizilmesiyle ADK ve BCL eş dik üçgenleri oluşur.|DC| = a |KL| = c

 4. Dik Yamuk
Kenarlarından biri alt ve üst tabana dik olan yamuğa dikyamuk denir. |AD| = h aynı zamanda yamuğun yüksekliğidir.
 5. Yamukta Orta Taban
a. ABCD yamuğunda E ve F kenarların orta noktaları iseEL doğrusuna orta taban denir. [AB] // [EF] // [DC]
  Yamuğun alanı  olduğundan  A(ABCD)=Orta taban x Yükseklik b. Yamukta köşegenin orta tabanda ayırdığı parçalar  

ABCD yamuğunda EF orta taban

 

 6. Yamuğun köşegenlerinin kesim noktasından tabanlaraçizilen paralel; ABCD yamuğunda L köşegenlerin kesim noktasıdır.
[AB] // [MN] // [DC]

 7. Kenar Uzunlukları Bilenen Yamuk
Bir ABCD yamuğunun kenar uzunlukları biliniyor ise kenarlardan birine paralel çizilerek bir paralelkenar ve bir üçgen oluşturulur.  8. Köşegenleri Dik Kesişen Dik Yamuk
ABCD dik yamuğunda[AC] ^ [BD] BD ye paralel çizildiğinde oluşan dik üçgende h2=a.c  9. Köşegenleri Dik Kesişen İkizkenar Yamuk
ABCD yamuğunda|AD| = |BC| [AC] ^ [BD]
yamuğun yüksekliği
 
  10. Yamukta Köşegenlerin Ayırdığı Parçaların AlanıHerhangi bir yamukta köşegenler çizildiğinde [AB] // [DC]
A(ABCD)=A(BCE)=S 

 Bir yamukta alt ve üst iki köşenin, karşı kenarın ortanoktası ile birleştirilmesi sonucu oluşan alan yamuğun alanının yarısına eşittir.
|BE| = |EC|
A(ABCD) = 2A(ADE)  l [AB] // [EF] // [DC],|AB| = a |EF| = b
|DC| = c
A(ABFE) = S2
A(EFCD) = S1

 

0
2012-12-27T20:50:28+02:00

1/2 x e x f x sina

yani köşegenler çarpımı x 1/2 x köşegenlerin kesiştiği açının sinüsü

1 5 1