Cevaplar

2016-07-02T16:44:20+03:00
-1281 senesinde Ertuğrul bey 90 yaşında vefat etti ve onun yerine oğlu Osman Gazi Kayı obasının yeni lideri oldu.
-1299 yılında Osman Gazi bağımsızlığını ilan etti.
-1302:Osmanlı beyliği ilk meydan savaşı olan Koyunhisar(Bafeon) muharebesini kazandı.
-1326:Orhan Bey tahta çıktı.Bursa alındı ve merkez Söğüt'ten Bursa'ya taşındı.
-1329:Maltepe(Pelekanon) savaşı kazanıldı.
-1345:Karesioğulları Osmanlı'ya katıldı.
-1353 senesinde Çimpe kalesi Osmanlı'ya verildi ve Rumeli'ye geçilmiş oldu.
-1362:Murad Hüdavendigâr padişah oldu.''Pencik kanunu'' ile Yeniçeri Ocağının temeli atıldı.
-1363 Sazlıdere Savaşı ile Edirne alındı.
-1364 Sırpsındığı zaferi alındı.
-1365 Edirne başkent oldu.
-1372 Çirmen muharebesi Osmanlı zaferiyle sonuçlandı.
-1376: Anadolu'da tımar ve zeamet teşkilatı  kuruldu.
-1385:Sofya fetholdundu.
-1387 Osmanlı Ploşnik yenilgisini aldı.
-1388:Bulgar Kralı vergiye bağlandı Tırnova kalesi Bulgarlardan alındı.
-1389 1.Kosova zaferi alındı.Yıldırım Bayezid Osmanlı Tahtına oturdu.Sırbistan Osmanlı'ya bağlandı.
-1390:Saruhan,Aydın,Menteşe,Germiyan,Hamitoğulları Osmanlı'ya bağlandı.
-1391 Osmanlılar ilk kez Constantinople'ü kuşattı.
-1392 Candaroğulları Osmanlı hakimiyetine girdi.
-1395 2.kez Constantinople kuşatıldı.Abbasi halifesi 1.Bayezid'e sultan ünvanını verdi.
-1396 Niğbolu Savaşı kazanıldı.Abbasi halifesi Yıldırım Bayezid' ''Sultan-ı İklim-i Rum'' ünvanını verdi.
Constantinople 3.kez kuşatıldı.
-1397 Atina ele geçirildi.Karamanoğulları toprakları alındı.
-1400 Bursa Ulu Camii inşa edildi.4.kez Constantinople kuşatıldı.
-1402 Timur ile yapılan Ankara Savaşı sonrası Osmanlı yenildi.Yıldırım Bayezid Timur'a esir düştü ve Osmanlı'da 11 yıl sürecek ''Fetret Devri'' başlamış oldu.
-1413 Çelebi Mehmet Fetret Dönemi'ne son vererek tahta çıktı.
-1416 Venedikle ilk deniz savaşı yapıldı ancak mağlup olundu.
-1419 Yeşil Camii inşası bitti.
-1420 Düzmece Mustafa olayı.
-1421 1.Mehmed vefat etti ancak halk ve orduda karışıklık çıkmaması için ölümü 40 gün saklandı.2.Murad tahta oturdu.
-1422 2.Murad amcası Mustafa Çelebi ile Ulubat Savaşı'nı yaptı.
-1441 Belgrad kuşatıldı.
-1442 Transilvanya prensi ve Macar ordusu başkumandanı Jan Hunyat(Hunyadi Yanoş),Erdel'de Mezid Beyi,oğlunu ve kumandasındaki 20 bin Türk akıncısını öldürdü.Erdel mağlubiyetinin intikamını almak için 40 bin kişiyle sefer düzenleyen Hadım Lala Şahabeddin Şahin Paşa Vasag'da yenilgiye uğradı.
-1444 yılında Jan Hunyat Sofya ve Morova civarlarında Osmanlı ordusunu 2 kez daha mağlup etti.Edirne-Segedin Anlaşması imzalandı.2.Murad tahttan çekildi ancak tekrar oğlu 2.Mehmed tarafından tahta oturtuldu.Varna Savaşı kazanıldı.
-1448 2.Kosova Zaferi
1 5 1