Cevaplar

2012-12-27T21:16:13+02:00


TRABZON’UN ALINMASI (1461)

KIRIM’IN ALINMASI 

Böylelikle Karadeniz, Türk gölü haline geldi. 
II.Beyazıt döneminde Karadeniz sahillerinde yer alan Boğdan üzerine sefer düzenlendi. Kili ve Akkerman kaleleri Osmanlı egemenliğine girdi (1484). 
2. AKDENİZ’DE TÜRK DENİZCİLİĞİ 
EGE ADALARININ ALINMASI 

Kanuni döneminde Karadeniz’den sonra Akdeniz de Türk denizi haline getirildi. 
RODOS’UN FETHİ (1521) 
 
Rodos, Kanuni’nin katıldığı şiddetli bir kuşatma sonunda alındı (1521).
Ege Denizi bir Türk gölü haline geldi
SAKIZ ADASI'nın FETHİ
Ege kıyılarına çok yakın olan ve Cenevizlilerin elinde bulunan Sakız adası 1566’da fethedildi. 
CEZAYİR’İN OSMANLI YÖNETİMİNE GİRMESİ 
Akdeniz’de bağımsız hareket eden denizcilerin içinde en ünlüsü Hızır Reis idi. Hızır Reis ve kardeşleri önce Doğu Akdeniz’de daha sonra Batı Akdeniz’de faaliyet gösterdiler. Zamanla güç kazanan Hızır Reis ve kardeşleri İspanyolların elinden Cezayir’i alarak burada bir devlet kurdular. 
Hızır Reis’in Osmanlı hizmetine girmesiyle Cezayir, Osmanlı Devleti’ne bağlandı. Bir beylerbeylik haline getirildi. (1533). 
TRABLUSGARP’IN ALINMASI (1551) 
Kanuni, Turgut Reis’i Trablusgarp’ı fethetmekle görevlendirdi. Turgut Reis, Trablusgarp’ı İspanyollar’dan aldı (1551). Turgut Reis, bu başarısından dolayı Trablusgarp Beylerbeyliği’ne getirildi. 
KIBRIS’IN FETHİ (1570 -1571 ) 
Doğu Akdeniz’in en büyük adası olan Kıbrıs, Venediklilerin elinde idi. Osmanlılar için coğrafi konumu itibariyle önemli olan Kıbrıs’ın alınması zorunluydu. 
Kıbrıs’ın Fethinin Nedenleri 
1. Kıbrıs’ta üslenen korsanların Osmanlı ticaret gemilerine saldırması, 
2. Kıbrıs’ın, Venediklilerde bulunmasının Osmanlıların Akdeniz egemenliğini ve Akdeniz ticaretini tehlikeye düşürmesi. 
II.Selim’in emri ile vezir Lala Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı donanması bir yıllık kuşatmdan sonra Kıbrıs’ı fethetti (1571 ). 
Kıbrıs’ın Fethinin Sonuçları 
1. Doğu Akdeniz ticaret yollarının güvenliği sağlandı. 
2. Mısır, Suriye ve Anadolu kıyılarının güvenliği sağlandı.
3. Anadolu’dan pek çok Türk ailesi Kıbrıs’a yerleştirildi. 
TUNUS’UN ALINMASI (1574) 
Bir kuzey Afrika ülkesi olan Tunus, İspanyolların elindeydi. Buraya gönderilen donanma İspanyolları Tunus’tan çıkardı. Tunus, Osmanlı Devleti’ne bağlandı (1574). 
FAS’IN OSMANLI HİMAYESİNE GİRMESİ (1577) 
Kuzey Afrika’da bulunan Fas’ta taht kavgaları yaşanıyordu. Bundan yararlanan Portekizliler, Fas’ın iç işlerine karışmaya başladılar. Fas halkının Osmanlı Devleti’nden yardım istemesi üzerine buraya yardım gönderildi. Fas’a giren Ramazan Paşa Vadiüsseyl Savaşı’nda Portekizlileri ağır bir yenilgiye uğrattı (1577).
3. HİNT DENİZ SEFERLERİ VE SONUÇLARI 
Coğrafi Keşiflerin yapılmasından sonra Portekizliler; 
1. Hindistan’da sömürgeler elde edip Hint Deniz Ticaret Yolunu denetim altına aldılar. 
2. Hint Okyanusundaki Müslüman tüccarların ticaretini engellediler, Müslümanların gemilerine el koydular. 
3. Hindistan’daki Müslüman devletlere zorluklar çıkarmaya ve onlar üzerinde egemenlik kurmaya çalıştılar. Bu gelişmeler üzerine Hindistan’daki Müslüman devletler Kanuni’den yardım istedi. Kanuni de; Hint Deniz Seferlerini başlattı. Bu amaçlarla dört deniz seferi yapıldı. Ancak istenilen sonuçlar elde edilemedi. 
I. Hint Seferi (1538): Mısır Valisi Hadım Süleyman Paşa (Başarısız)
II. Hint Seferi (1551): Piri Reis (Başarısız)
III.Hint Seferi (1552):Murat Reis (Başarısız)
IV. Hint Seferi (1553):Ali Reis (Başarısız)
Osmanlı Devleti’nin Hint Deniz Seferlerinde Başarılı Olamamasının Nedenleri 
1. Osmanlı gemilerinin Akdeniz şartlarına göre yapılmış olmasından dolayı Hint okyanusu şartlarına dayanıklı olmaması, 
2.Portekiz donanmasının çok güçlü olması

OSMANLI DEVLETİ'NİN BALKANLARDAKİ İLERLEMELERİ 
-II.Mehmet, İstanbulu aldıktan sonra bu şehri korumak ve Balkanlarda tutunabilmek için Tuna nehrine kadar olan yerlerin alınmasını gerekli görüyordu. 
-İstanbul Türkler tarafından kuşatıldığı sırada Avrupa devletleri arasında siyasi birlik yoktu. Bu nedenle Bizansa yardıma gelememişlerdi. Ancak İstanbulun fethi üzerine Avrupa devletleri Haçlı birliği kurmak için papanın kışkırtmasıyla harekete geçti.
-Fatih Sultan Mehmet, Avrupa Hıristiyan birliğinin oluşmasını önlemek ve Balkanlarda Türk varlığını kalıcı hale getirmek için fetih hareketlerine girişti.
-O dönemde Balkanlarda Osmanlı Devletine karşı duran şu devletler vardı:
-Morada Bizans Despotlukları
-Arnavutluk Krallığı
-Eflak ve Boğdan prenslikleri
-Bosna ve Hersek prenslikleri.
-Ayrıca denizci bir devlet olan Venedik Cumhuriyeti ile Cenevizlilerin Mora ve Dalmaçya kıyılarında üsleri vardı. Bazı Ege adaları da bunların elindeydi.
-Fatih İstanbulu aldıktan hemen sonra Balkanların fethine girişti.
-1459'da Belgrat hariç tüm Sırbistan alındı
-1460'da Atina dışındaki tüm Mora Yarımadası alındı
-1473'de Otlukbeli Savaşı ile Akkoyunlu Devleti ortadan kaldırıldı ve Doğu Anadolu'nun güvenliği sağlandı
-1463'de Bosna,1479'da Hersek alındı
-1474'de Kırım'ın alınması ile Karadeniz bir Türk denizi haline gelmiştir

Kanuni Sultan Süleyman Zamanında ise;
-1521'de Belgrat ele geçiriliyor
-1454 - 1459 arasında Sırbistan'a üç sefer düzenlendi, Sırbistan ele geçirildi
-1460'ta Mora despotları ortadan kaldırıldı
-1462 yılında Eflak, 1476 yılında da Boğdan Beyliği alındı
-1463 yılında Bosna, 1465'te de Hersek Osmanlı Devleti'ne bağlandı

Bu fetih hareketi ile Balkanlar'da siyasi birlik sağlanmıştır
-Bosna- Hersek Osmanlıya bağlandı
-Arnavutluk fethedildi 1479
-Venediklilerle yapılan savaşlar sonunda Venediklilerle 1479 İstanbul Ant imzalandı Bu ant ile Venediklilere kapitülasyonlar verildi.Oku görürsün anlarsın

0
2012-12-27T21:16:41+02:00
1284'te Bizans'a karşı harekete geçti. Osman Gazi 1298'de Bilecik'i ve İnegöl'ü aldı. Osman Gazi 130Tde Yenişehir'i alarak asıl hedefi olan İz­nik ve Bursa'ya giden yolda önemli bir köprü­başı elde etti. Osman Gazi 1307'de Koyunhisarı Kalesi savaşından sonra; Kestel ve Kete kalelerini ele geçirdi. Lefke (Osmaneli), Mekece, Pamukova, Geyve alındı. 1314'te, aralıklarla 1325'e kadar sürecek olan Bursa kuşatmasını başlat­tı. Oğlu Orhan 1321'de Mudanya'yı ele geçir­di. Böylece Marmara Denizi'ne ulaşılmış oldu. Osman Gazi, oğlu Orhan Gazi 1325'te Atranos'u (Orhaneli) aldıktan sonra vefat etti.
0