Cevaplar

2012-10-03T17:15:29+03:00

 P(x) = 3x 4 + 7x 3 - 5x 2 + 2x -1   polinomunun  x 2 + 1 polinomu ile bölümünden kalan  nedir ?

 

CEVAP-1 :

 

 

x 2 + 1  =0   Buradan x 2  = -1  değeri bulunur. Polinomda  x 2  yerine  -1 yazılarak  kalan bulunur.

3.(-1) 2  + 7x . (-1) -5 . (-1) + 2x - 1  =  3 - 7x + 5 + 2x - 1  =  -5x +7     O halde  K(x) = -5x + 7

0