Cevaplar

2012-12-27T21:28:06+02:00

http://www.edebiyatfakultesi.com/humanizm-akimi.htm linkte var

0
2012-12-27T21:28:18+02:00

Batı dünyası millet veya toplumlarının tarihlerinde çok önemli bir yeri bulunan hümanist felsefe, bu felsefenin hayatın değişik alanlarına somut yansıması olan Rönesans ve Rönesans'ın dinî cephesini oluşturan reform hareketi arasında çok yakın ve çoğu zaman iç içe geçmiş bir ilişkiler ağı vardır. Lâtince "homo"(insan) veya "humanus"tan (insan) gelen "hümanizm" kelimesi, Batı dillerinde XVIII. yüzyılın ortalarından [...]

0