Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-27T21:39:52+02:00

ASYA HUN İMPARATORLUĞU

Türk dünyasının ilk devletidir.
Türk devlet geleneğinin temeli kurulmuştur.
M.Ö .58’de iç çarpışmalar görülmüştür .
48 ‘de Kuzey – Güney olarak ikiye ayrıldı .
150 ‘de Kuzey Hun’lar Batı’ya göç etti.
216’da Güney Hunlar Çin hakimiyetine girdi

1 5 1
2012-12-27T21:49:28+02:00

orta asyada kurulan ilk türk devleti Asya Hun devletidir. Asya Hun devleti Teoman tarafından kurulmuştur.Teomandan sonra yerine oğlu Mete Han geçmiştir. Asya Hun devleti en parlak dönemlerini Mete Han zamanında yaşamıştı.r bu nedenle MeteHan adına Oğuz Kağan Destanı yazılmıştır. Mete Han halen daha günümüzde kullanılan askeri onluk sistemi oluşturmuştur. bu sayede kara kuvvetleri komutanlığı temeli atılmıştır.bu arada Çinliler Türklerden korunmak için Çin Seddini yapmıştır.Mete Han öldükten sonra Asya Hun devleti ms 48 yılında Kuzey Hunları ve Güney Hunları olarak ikiye ayrılmıştır. daha sonra Güney Hunları Çin egemenliğine girmiş Kuzey Hunları Avrupa ya doğru göçe başlamıştır ve bu olayada Kavimler Göçü denir. Kavimler Göçü İl Çağı kapatılıp Orta Çağı açılmıştır.

0