Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-27T22:23:18+02:00


Hacı Bektaş Veli (1281-1338) Asıl adı Seyyid Muhammed b İbrahim Ata’dır Horasan’ın Nişabur şehrinde doğdu Eğitimini Hoca Ahmet Yesevî’nin talebelerinden fieyh Lokman-ı Perende’den aldı Eğitimini tamamladıktan sonra Anadolu’ya gelen ve çeşitli yerlerini dolaşan Hacı Bektaş Veli Nevşehir’in Hacı Bektaş ilçesine yerleşti Burada halkı irşat edici çalışmalar yaptı, talebeler yetiştirdi Kendisinin de üyesi olduğu “ahilik teşkilatı” ile önemli hizmetlerde bulunan Hacı Bektaş Veli, kurulma aşamasında olan Osmanlı Devleti sultanlarından da sevgi ve hürmet gördü Osmanlıların kuruluş aşamasında sağlam temeller üzerine oturmasında büyük hizmetleri oldu Orhan Bey zamanında kurulan yeniçeri ordusunun ve yeniçeriliğin piri, manevi üstadı olarak bilindi Bu durum halk ile yeniçeriler arasındaki bağı güçlendirdi Hacı Bektaş Veli’nin Makalât adlı Arapça bir eseri vardır Makalât incelendiğinde Hacı Bektaş Veli’nin İslam dinînin emir ve yasaklarına sıkı sıkıya bağlılığı gözlenir O İslam’a uymayan davranışlara şiddetle karşı çıkmıştır

Hacı Bektaş Veli’nin sohbetlerine katılıp ona bağlananlara tasavvuftaki usule göre “Bektaşi” denilmiştir Hacı Bektaş Veli 1338’de vefat etmiştir 


Kaynak: http://www.forumlord.net/biyografi-hayat-hikayeleri/72880-haci-bektas-veli-ile-ilgili-kisa-bilgi.html#ixzz2GHmh4t2C

2 5 2