Cevaplar

2012-12-27T22:23:06+02:00

Hicrî aylar 29 veya 30 çekmektedir.
Esasen, teknolojik gelişmeler hangi ayın ne zaman başlayıp biteceğini de tespit edecek noktada olmakla beraber, Müslümanlar adına iş yapanların, Müslümanları ikna edebilecek samimiyet sınavını veremedikleri için teknolojik veriler tatmin edici olmamaktadır. Dua edelim, BİZİM kurumlarımız olsun, BİZİM ibadetlerimize hizmet etsin; o zaman bu sorunlar çözülür. Allah’a emanet olun.

1 3 1
2012-12-27T22:23:28+02:00

Kamerî Aylar: Hicrî takvimde kullanılan on iki ay Mumsema KAMERÎ AYLAR:Hicrî takvimde kullanılan on iki ay. Arabî aylar da denir. (Bkz. Hicrî Sene) Kamerî ayın hesaplanmasında, gökteki ayın dünyâmızın çevresindeki döndüğü zaman esas alınmıştır. Kamerî aylar bâzan 29, bâzan da 30 gün çeker. İslâm dîninde ibâdetlerin bu aylara göre yapılması emredilmiştir. Bunun sebeblerinden biri, Ramazan ayıdır. Zîrâ Ramazan ayı hicrî kamerî aylardandır. Mîlâdî seneye göre her yıl 10-11 gün evvel başlamaktadır. Onun için 33 senede tam bir devir yaparak senenin bütün günlerinde oruç tutulmuş olmaktadır. Hicrî takvimde kullanılan arabî ayların adları sırasıyla şunlardır: 1) Muharrem, 2) Safer, 3) Rebî'ül-evvel, 4) Rebî'ül-âhir, 5) Cemâziyel evvel, 6) Cemâziyel âhir, 7) Receb, 8) Şâban, 9) Ramazan, 10) Şevval, 11) Zilka'de, 12) Zilhicce. 

1 4 1