Cevaplar

2014-03-01T12:21:30+02:00
Google dan fen okuıluna gir yeterli bilgileri bılabilirsn benceee
1 5 1
bulamıyorum aktivasyondan girdiğim için
neden ya bulursunn
meb engelliyo
  • Eodev Kullanıcısı
2014-03-01T12:21:40+02:00
Bileşiklerin adlandırılması örnekler

bileşiklerin adlandırılması kimya
Bileşiklerin formülleriyle gösterilmesi dışında,kendilerine atanan isimleri de vardır. Bu isimler,belirgin bir sistematiğe göre kurulmasaydı,milyonlarca bileşik için milyonlarca ismi ezberlemek gerekirdi. Bu nedenle, bileşiklerin adlandırılmasında

bir kurallar sistematiğinin geliştirilmesi gerekmiş ve bu kuralların uygulanması ile bilinmeyen bir bileşiğin isminin tahmin edilebilmesi mümkün olmuştur.Metal ve Ametal İkili Bileşiklerinin Adlandırılması - Örnekler Dikkat edilmesi gereken nokta, bileşiklerin

oluşumunda elektriksel olarak nötralliğin sağlanmış olduğudur.

NaCl: Sodyum klorür

MgI2: Magnezyum iyodür

Al2O3: Alüminyum oksitFarklı değerlikler içeren metal-ametal ikili bileşiklerinin adlandırılması

FeCl3 : Demir(III) klorür

FeCl 2 : Demir (II) klorür

Hg 2(NO3)2: Civa (I) nitrat

Hg(NO3)2: Civa (II) nitrat


Bazı Basit İyonlar

Cr3+ : Krom (III) Cr2+ : Krom (II)

Fe3+ : Demir (III) Fe2+ : Demir (II)

Co3+ : Kobalt (III) Co2+ : Kobalt (II)

Cu2+ : Bakır (II) Cu+: Bakır (I)

Hg2+ : Civa (II) Hg2

2+ : Civa (I)

Sn4+ : Kalay (IV) Sn2+ : Kalay (II)

Pb4+ : Kurşun (IV) Pb2+ : Kurşun (II)

Bazı Basit Anyonlar

H-: Hidrür F-: Fluorür

Cl-: Klorür Br-: Bromür

I-: İyodür O2- : Oksit

S2- : Sülfür N3- : Nitrür

Klasik adlandırma: “öz”-”ik” sistemi Daha önceki adlandırma sisteminde, farklı değerlik alabilen bir metal iyonunun düşük değerliği ile oluşan bileşiği için “öz”, yüksek değerliği ile oluşan bileşiği için “ik” son eki kullanılmakta idi.

Örnek: Kupröz oksit, Cu2O (bakır (I) oksit)

Kuprik oksit, CuO (bakır (II) oksit)


Klasik adlandırma: “öz” ve “ik” sistemi İkiden fazla değerlik alabilen mangan ve vanadyum gibi iyonların bileşiklerini

isimlendirmekte yaşanan zorluklar nedeniyle, bu yöntem akademik çevrelerde bir süre sonra terk

edilmiştir; bazı ticari firmalar tarafından hâlâ kullanıldığı görülmektedir.Adlandırmada genel olarak bileşiği oluşturan iyonlara veya köklere bakılır. Metal-ametal iyonları arasında olan bileşikler iyonik bileşiklerdir.Ametal-ametal arasında olan bileşikler ise kovalent bağlı bileşiklerdir.Ayrıca pozitif yüklü iyon her zaman önce yazılır.


Metal-Ametal ikili bileşikleri: Alıştırmalar

Baryum oksit: Baryum iyonu Ba2+ , oksit iyonu O2-şeklinde yazılır. 1:1 oranında birleştiklerinde dışarıya karşı nötral oldukları için, herhangi bir katsayı kullanmaya gerek yoktur.

Cevap: BaO

Kalsiyum fluorür: Kalsiyum iyonu Ca2+ , fluorür iyonu ise F- şeklinde yazılır. Elektrikçe nötral olmaları için, iki adet fluorürün bir kalsiyum iyonuna bağlanması gereklidir.

Cevap: CaF2


Demir (III) sülfür: Demir (III) iyonu Fe3+ , sülfür iyonu ise S2- şeklinde yazılır. Ortak paydaları 6 olduğu için, demir (III) iyonundan iki, sülfür iyonundan üç tane gereklidir.

Cevap: Fe2S3

Karmaşık Bileşikler

Bileşiğin formül biriminin belirli sayıda su molekülü içerdiği “kristal sulu” bileşikler, karmaşık bileşiklere en sık rastlanan örneklerdir.Bu bileşiklerin adlandırılmasında, metal-ametal isimlendirme tekniği kullanılır, ardından, yapıya

bağlanmış su molekülü sayısı Lâtince ön ek kullanılarak belirtilir.

CoCl2.6H2O: Kobalt (II) klorür heksahidrat

ZnSO4.7H2O: Çinko sülfat heptahidrat

Na2CO3.12H2O: Sodyum karbonat dodekahidrat

Na2S.9H2O: Sodyum sülfür nonahidrat
1 5 1