Cevaplar

2012-12-28T01:07:49+02:00

Eskiden Kullanılan ölçü Birimlerinin Yarattığı Sorunlar

Arşın, Türkiye'de metrenin resmen kabulüne kadar kullanılan uzunluk ölçüsü birimi ve aleti
Kullanıldıkları yerlere ve uzunluklara göre arşın:
Çarşı arşını
Daha çok çarşı ve pazarda kullanılırdı Metre hesabıyla çarşı arşını 68 cm'dir
Bina ve mimar arşını
75,8 cm'dir Bu arşının uzunluğunda zamanla değişiklikler oldu

Dara terimi tartılmak istenen maddeyi taşıyan ya da birlikte tutan cismin kütlesidir

Okka (ya da kiyye) Osmanlı İmparatorluğu döneminde kullanılmış olan eski bir ağırlık ölçüsü birimidir Şehir ve kasabalara göre ağırlık değeri farklılık göstermekle beraber, genellikle 1282 gram değerinde kabul edilmiştir
Okka eski bir ölçü birimi olarak kabul edilmiştir

Dünya standartlarında kabul görmeyen bu ölçü birimleri başta ticaret olmak üzere engel oluyordu Bu yüzden batı standardına taşınmıştır
 0