Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-28T09:24:05+02:00

Kimyasal elementler ya da saf maddeler, doğada genellikle saf ve birleşmemiş durumda bulunmazlar. Bunlar çoğu zaman,iki ya da daha çok farklı elementin ATOM'lannın, kimyasal BAĞ yoluyla bağlanarak oluşturdukları MOLEKÜL'leri kapsayan bileşikler biçiminde bulunurlar.
Atomlar rasgele birleşmez. Belirli bir maddenin molekülünün hep aynı bileşimde olmasını sağlayacak biçimde, belirli oranlar içinde birleşirler. Bunun nedeni, atomlann herhangi bir atomun birleşebileceği ya da yer değiştirebileceği hidrojen atomu sayısı üzerine temellenen ve DEĞERLİK diye adlandırılan özelliğidir, örneğin, bir oksijen atomunun İki hidrojen atomu ile birleşmiş olması nedeniyle, oksijenin sudaki (H,0) değerliği 2 ve hlriroklorlk -asitte (HC1) klorun değerlisi 1'dlr. Adi tuzda (NaCl) hidrojen atomu, sodyum (Na) ile yer değiştirmiş olduğundan, değerliği 1 dlr ve klorla 1:1 oranında birleşmiştir.

Bu kurallar, canlılarda buluınan ve KARBON'dan türeyen karmaşık ORGANİK bileşikleri de kanayan bütün bileşiklere uygulanır. Örneğin, kanda bulunan bir, bileşik olan hemoglobin 758 karbon atomu, 1203 hidrojen atomu, 195 oksijen atomu, 218 azot atomu, bir demir ve Uç kükürt atomu İçerir. ANORGANİK bileşikler (karbon içermeyenler ve çok yalın birkaç karbon bileşiği), daha yalındır; ama aynı kurallara bağlıdır.

Bazı elementlerin farklı durumlarda iki ya da daha çok sayıda farklı değerliğe sahip olmaları, durumu biraz karmaşıklaşlanr. ASAL GAZLAR adı ,verilen ve havada küçük miktarlarda bulunan helyum, argon ve neon gibi bazi elementte hiç bir bileşik oluşturmazlar.
Bir atomun.başka bir atomla birleşebilme yeteneği, en dış bölgesinde bulunan. ELEKTRONLAR ın sayısı ile belirlenir. Elektronlar, atomun çekirdeği ya da merkezi çevresinde yörüngelenmiş taneciklerdir. ŞekJz' elektron, tam bir kararlılık ve birleşmeye karsı tam bir direnç sağlar; asal gazlar en dış yörüngelerinde bu sayıda elektron içerirler. Bununla birükte,%edi elektronlu bir atom, en dış bölgesinde bir elektron ta. şryan başka bir atomla birleşmeye çok yatkındır Ve bu durumda bu bir elektronu «ödünç alarak Elektronlar, eksi elektrik yükü taşırlar. Gereğinden «fazla Bir bileşiğin özellikleri, bileşeni olan elementle-rinkinden bütünüyle farklı olabilir. Zehirli ve tepkimeye girme özelliği yüksek bir metal olan sodyum ile zehirli bir gaz olan klor birleşerek, yaşamsal önemi olan tuzu oluştururlar. Her ikisi de gaz olan hidrojen ile oksijen, birleşerek, bir sıvı olan su verirler.

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-28T10:44:16+02:00

ne bilek bizzzzzzzzzzzzzzzzz :D

0