Cevaplar

2012-12-28T12:42:53+02:00

Where did you go? 
Nereye gittiniz?

What did you do?
Ne yaptınız?

How did you go? 
Nasıl gittiniz?

When did you go? 
Ne zaman gittiniz?

Why did you go? 
Niçin gittiniz?

Fakat sadece öznesi belli olmayan ve “who” (kim) soru zamiri ile yapılan soru cümlelerinde, “who”dan sonra asıl cümle soru olmuyor ve olumlu olarak kalıyor.

Who went there? 
Oraya kim gitti?

Who broke the window?
Camı kim kırdı?

Who wants bread? 
Kim ekmek ister?

Simple Past Tense / Part 5
İle Çeşitli Örnek Cümleler - 5.Bölüm

We worked in the garden yesterday.
Biz dün bahçede çalıştık. 

Ayşe saw her mother and embraced her.
Ayşe annesini gördü ve onu kucakladı. 

I received a letter from Mary last week.
Ben geçen hafta Mary’den bir mektup aldım. 

The driver drove the car very fast.
Şoför arabayı çok hızlı sürdü. 

Did you answer the questions?
Siz sorulara cevap verdiniz mi? 

They changed the sentences to questions.
Onlar cümleleri soruya çevirdiler. 

Did the lake freeze last winter?
Geçen kış göl dondu mu? 

Bafa Lake near Milas did not freeze last winter.
Milas yakınındaki Bafa Gölü geçen kış donmadı. 

But the rivers in the north of England froze last year.
Fakat İngiltere’nin kuzeyindeki nehirler geçen sene dondu.

She became a mother with two children now.
O, şimdi iki çocuklu bir anne oldu. 

I didn’t like the soup last night.
Dün akşam çorbayı beğenmedim.

When did you begin to learn English?
Ne zaman İngilizce öğrenmeye başladınız? 

I began to learn English four months ago.
Ben İngilizce öğrenmeye dört ay önce başladım.

Who broke the door?
Kapıyı kim kırdı? 

I did not break the glass.
Bardağı ben kırmadım. 

They waited almost two hours for the train.
Onlar hemen hemen iki saat treni beklediler.

Ayşe bought a new dress yesterday.
Ayşe dün yeni bir elbise satın aldı. 

I did not buy anything yesterday.
Ben dün hiç birşey satın almadım.

Did you paint your house green?
Evinizi yeşile boyadınız mı? 

I painted my house green.
Ben evimi yeşile boyadım.

Did he tell you a funny story?
O, size gülünç bir hikaye anlattı mı?

1 5 1
2012-12-28T13:25:34+02:00

?Who? soru kelimesinden hemen sonra fiil ?-es / -s? almış olarak kullanılır.

Who goes to the office every day? (Büroya her gün kim gider?)
Smith goes to the office every day. (Büroya her gün Smith gider.)

Who watches TV in the evenings? (Akşamları kim TV seyreder?)
My sister watches TV in the evenings. (Akşamları kız kardeşim TV seyreder.)

Who comes early every day? (Her gün kim erken gelir?)
Baran comes early every day. (Her gün Baran erken gelir.)

What Question Word and The Simple Present Tense
(?Ne? Soru Kelimesi ve Geniş Zaman)

?What? soru kelimesi ile soru cümlesi kurarken ?what? soru kelimesinden hemen sonra yardımcı fiil kullanılır. Cümledeki diğer kelimelerin dizilişinde bir değişiklik yapılmaz.

The boy goes to bed at 10:30 pm. (Çocuk saat 10:30?da yatmaya gider.)
Does the boy go to bed at 10:30 pm? (Çocuk yatmaya saat 10:30?da mı gider?)
What does the boy do at 10:30 pm? (Çocuk saat 10:30?da ne yapar?)

İnan goes to the library after class. ( İnan dersten sonra kütüphaneye gider.)
Does Lt İnan go to the library after class? ( İnan dersten sonra kütüphaneye gider mi?)
What does İnan do after class? (Dersten sonra İnan ne yapar?)

Adam and Mary play tennis every (Adam ve Mary her hafta sonu tenis oynarlar.)
weekend.
Do Adam and Mary play tennis every (Adam ve Mary her hafta sonu tenis oynarlar weekend? mı?)
What do Adam and Mary do every (Adam ve Mary her hafta sonu ne yaparlar?)
weekend?

Where Question Word and The Simple Present Tense
(?Nere, Nereye, Nerede, Neresi? Soru Kelimeleri ve Geniş Zaman)

?Where? soru kelimesi ile soru cümlesi kurarken ?where? soru kelimesi cümlenin başında kullanılır. Sonra yardımcı fiil kullanılır. Cümledeki diğer kelimelerin dizilişinde bir değişiklik yapılmaz.

Betty eats breakfast at the cafe. (Betty kahvaltısını kafede yapar.)
Does Betty eat breakfast at the cafe? (Betty kahvaltısını kafede mi yapar?)
Where does Betty eat breakfast? (Betty kahvaltısını nerede yapar?)

Al and Jennifer live in İstanbul. (Al ve Jennifer İstanbul?da yaşarlar.)
Do Al and Jennifer live in İstanbul? (Al ve Jennifer İstanbul?da mı yaşarlar?)
Where do Al and Jennifer live? (Al and Jennifer nerede yaşarlar?)

The students buy hats from the BX. (Öğrenciler şapkaları BX?den satın alırlar.)
Do the students buy hats from the BX? (Öğrenciler şapkaları BX?den mi satın alırlar?)
Where do the students buy hats? (Öğrenciler şapkaları nereden satın alırlar?)

Akın goes to his office after the ( Akın toplantılardan sonra bürosuna gider.)
meetings.
Does Akın go to his office after the ( Akın toplantılardan sonra bürosuna mı meetings? gider?)
Where does Akın go after the ( Akın toplantılardan sonra nereye gider?)
meetings?

The students have their exams at the (Öğrenciler sınavlarını laboratuarlarda olurlar.)
laboratories.
Do the students have their exams at the (Öğrenciler sınavlarını laboratuarlarda mı laboratories? olurlar?)
Where do the students have their exams? (Öğrenciler sınavlarını nerede olurlar?)

When Question Word and The Simple Present Tense
(?Ne Zaman? Soru Kelimesi ve Geniş Zaman)

?When? soru kelimesi ile soru cümlesi kurarken ?when? soru kelimesinden hemen sonra yardımcı fiil kullanılır. Cümledeki diğer kelimelerin dizilişinde bir değişiklik yapılmaz.

I go to the cinema on Fridays. (Ben Cuma günleri sinemaya giderim.)
Do you go to the cinema on Fridays? (Sen sinemaya Cuma günleri mi gidersin?)
When do you go to the cinema? (Sen sinemaya ne zaman gidersin?)

He leaves home at 7:30. (O evden saat 7:30?da ayrılır.)
Does he leave home at 7:30? (O evden 7:30?da mı ayrılır?)
When does he leave home? (O evden ne zaman ayrılır?)

The students study in the evening. (Öğrenciler akşam ders çalışırlar.)
Do the students study in the evening? (Öğrenciler akşam ders çalışırlar mı?)
When do the students study? (Öğrenciler ne zaman ders çalışırlar?)

Kennet comes to his office at 8 o?clock. ( Kennet bürosuna saat 8?de gelir.)
Does Kennet come to his office at (Kennet bürosuna saat 8?de mi gelir?)
8 o?clock?
When does Kennet come to his office? ( Kennet bürosuna ne zaman gelir?)

How often ?. ?
(?Hangi Sıklıkla ???, ?Ne Kadar Zamanda Bir ??? Soruları )

Bir eylemin hangi aralıklarla, hangi sıklıkta gerçekleştiğini sormak için ?how often? soru kelimesi kullanılır. ?How often? değişik zamanlarda, farklı yardımcı fiiller ile kullanılır. ?How often? soru ifadesinden sonra yardımcı fiil kullanılır. Cümledeki diğer kelimelerin dizilişinde bir değişiklik yapılmaz. Her zaman (always), sık sık (often), bazen / ara sıra (sometimes) ve asla / hiçbir zaman (never) zaman zarfları ?how often? sorusunun cevabı olarak kullanılır.

How often is she early? (O ne zaman erken gelir?)
She?s always early. (O her zaman erken gelir.)

How often does he go to the library? (O hangi sıklıkla kütüphaneye gider?)
He goes to the library every Saturday. (O her cumartesi kütüphaneye gider.)

How often do you eat fruit? (Hangi sıklıkla meyve yersiniz?)
We eat fruit every day. (Biz her gün meyve yeriz.)

How often do they eat at home? (Onlar hangi sıklıkla evde yemek yerler?)
They sometimes eat at home. (Onlar bazen evde yemek yerler.)

How often am I late? (Ben ne zaman geç kalırım? / Hangi sıklıkla geç kalırım?)
You are never late. (Sen asla geç kalmazsın.)

How often are they here? (Onlar ne zaman burada olurlar? / Onları ne zaman burada görebilirim?)
They are never here. (Onlar asla burada olmazlar.(Hiç buraya gelmezler.))
ingilizce video dilbilgisi kitabımıza baktınız mı?

0