Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-12-28T13:41:12+02:00

******Tüm avrupa?da 12 bin tür bitki var.
Türkiye?de ise 9000.

*********Dünyada her yıl 16 milyon hektar orman alanı yanmaktadır.
(82 nijerya kadar)

*********Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.

************Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılıyor ve 22.5 kilogram karbondioksiti yok ediyor.

**********Dünyadaki kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa,
Her yıl 8 milyon hektar orman alanı korunabilir.

********Dünyamız dakikada 21 hektar orman alanı kaybediyor.

*********Son 30 yılda dünya orman örtüsünün beşte biri yok oldu.

**********Her yıl doğaya 7 ağaç borcumuz var!
Çünkü;
Bir yıl içinde, kullandığımız kağıt- kartonlar ve ayrıca yaşamsal ihtiyaçlarımız için 7 adet ağacı tüketiyoruz.

********Bir avrupalı yılda ortalama olarak 300 kg. Kağıt ve kağıt ürünleri tüketmektedir.

************Dünyada her yıl kağıt tüketiminin yarısı geri kazanılsa,
Türkiye büyüklüğünde bir ormanlık alan yok olmaktan kurtarılmış olur.

1 5 1
2012-12-28T14:01:35+02:00
Orman

Orman ağaç, flora ve hayvanî canlılar topluluğu. Orman; belirli yükseklikteki vebüyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir servettir. Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve var

0