Cevaplar

2012-12-28T13:52:57+02:00

Örnek: B = {eylül, ekim, kasım} şeklinde gösterilen kümeyi varsa ortak özellikle ve Venn şemasıyla gösterelim.

 

Çözüm: B kümesinin elemanları sonbahar aylarıdır. O hâlde, B kümesini ortak özellikle gösterebiliriz.

B = {sonbahar ayları} olur.

Aşağıdaki gibi bir Venn şeması çizerek içine B kümesinin elemanlarını yazalım:

Şemanın içinde 3 eleman vardır. Bulduğumuz sayı B kümesinin eleman sayısıdır.

 

Kümenin elemanları “∈ ” sembolü ile kümeye ait olmayan elemanlar da “∉ ” sembolüile gösterilir.

 

Bir A kümesinin eleman sayısı ise sembolik olarak “s(A)” şeklinde gösterilir.

 

 

Örnek: “ÇANAKKALE” sözcüğündeki harflerin oluşturduğu küme B ile temsil edilirse B kümesini üç farklı şekilde göstererek eleman sayısını bulalım.

 

Çözüm: B kümesini önce tırnak ayraç içinde gösterelim:

B = {Ç, A, N, K, L, E} olur.


Kümeyi oluşturan elemanlar, küme içerisine bir defa yazılır.

B kümesinin ortak özellikle gösterimi sorunun içinde verilmiştir.

B = {ÇANAKKALE sözcüğündeki harfler} olur.

Son olarak B kümesini Venn şemasında gösterelim:

 

Gösterimlerde de görüldüğü gibi B kümesinin 6 elemanı vardır.

Bunu s(B) = 6 şeklinde gösteririz.

N harfi B kümesinin elemanıdır.

Bu durumu sembolle “N∈ B” şeklinde gösteririz.

Z harfi B kümesinin elemanı değildir. Bu durumu sembolle “Z∉B” şeklinde gösteririz.

 

 

Boş küme

Boş küme: Elemanı olmayan kümeye boş küme denir.

Boş küme Ø sembolüyle gösterilir ve eleman sayısı 0(sıfır) ’dır.

Sembol

boş küme, “ ∅ ”

evrensel küme, “E”

Örnek: 11 ile 12 arasındaki doğal sayılar kümesi C ile temsil edilsin. C kümesinin eleman sayısını bulalım.

Çözüm: Ardışık iki doğal sayı arasında bir başka doğal sayı bulunmaz. Dolayısıyla 11 ile 12 arasında başka bir doğal sayı yoktur. C kümesinin eleman sayısı sıfırdır. Bu durumu s(C) = 0 şeklinde gösteririz.


 

Evrensel Küme

 

Belirli bir alandaki tüm varlıkları içerdiği var sayılan kümeye evrensel küme denir ve “E” sembolü ile gösterilir.

Örnek: Akdeniz bölgesindeki tatlı sularda yaflayan balık türlerini araştıran bir araştırmacının evrensel kümesi nedir?

E: Akdeniz bölgesindeki tüm akarsular ve tatlı su gölleri

1. “x³-27=0 denklemini saglayan tek sayıyı bulunuz.”probleminde evrensel küme;

E={1,3,5,7,9,11,…} tek sayma sayıları kümesidir.

2. “1 ile 15 arasında ve x²- 4=0 denklemini sağlayan asal sayıları bulunuz.”

Probleminde evrensel küme; E={2,3,5,7,11,13} dir.

3. A={a,b,c,d,e} kümesinin evrensel kümesi ;

E={Türk alfabesi} dir.

4. A={1,2,3,4,5,6,} ise A kümesinin evrensel kümesi;

Eı={1,2,3,4,…} E2={xl x, tam sayı} E3={xl x, gerçek sayı} kümeleridir.

5. A={ü, ç, g, e, n,} ile A nın evrensel kümesi,

E={d, і, k, ü, ç, g, e, n} veriliyor. EÇA ve EÈA kümeleri bulunuz.

Çözüm: EÇA={d,і,k,ü,ç,g,e,n} Ç {ü,ç,g,e,n}={ü,ç,g,e,n}=A Þ E ÇA=A dır. EÈA={d,і,k,ü,ç,g,e,n}È{ü,ç,g,e,n}={d,і,k,ü,ç,g,e,n}=E Þ EÈA=E dir.

0
2012-12-28T14:00:06+02:00

http://www.muhteva.com/evrensel-kume-nedirevrensel-kume-sorulari-t171669.html teşekkür eder misin

1 5 1