Cevaplar

2012-12-28T17:06:59+02:00

 

evödevinisevmiyorum Hırslı

6-) II. Mehmet’in İstanbul’u fethetmek istemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Osmanlıların Avrupa’daki ilerleyişini kolaylaştırmak istemesi B) Bizans’ın Osmanlılar üzerinde Haçlı seferlerinin düzenlenmesini teşvik etmesi C) II. Mehmet’in yeni bir çağ başlatmak istemesi D)

Osmanlıların kara ve deniz ticaretini ele geçirmek istemesi

 

8-) ‘’ Ben Selçuklu sultanı Alp Arslan’ım. Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunu yenilgiye uğrattım.Daha sonra komutanlarımı Anadolu’ya gönderdim.Onlara fethettikleri bölgeleri verdim.’’ Alp Arslan’ın bu faaliyetlerinin en önemli sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) İslam dünyasında saygınlık kazanması B) Türklerin İslamiyet’i kabul etmesi C) Anadolu’da Türk devlet ve beyliklerinin kurulması D) Moğolların Anadolu’ya saldırmaları ‘

 

’Anadolu’nun Türk yurdu olduğu ve hep böyle olacağı kesinleşti. Bundan sonra Avrupalılar, Anadolu’dan ‘’Türkiye’’olarak bahsetmeye başladılar.’’ Bu dönem aşağıdaki olaylardan hangisi ile başlamıştır?

A) Bizans’la mücadelelerin başlamasıyla B ) Haçlı Seferleri’nin amacına ulaşamamasıyla C ) Miryakefalon Savaşı’nın kazanılmasıyla D ) Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasıyla

 

’Ben Sultan Mehmet. Hepinize söylüyorum ki, bu andan itibaren ne özgürlükleriniz, ne de hayatlarınız hakkında benden korkmayınız. Kimsenin malı yağma edilmeyecektir. Kimseye zulüm yapılmayacaktır. Hiç kimse dini inanışlarından ötürü cezalandırılmayacaktır’’

 

Fatih’in İstanbul’u aldıktan sonra halka yaptığı konuşma dikkate alındığında

aşağıdaki sonuçlardan  hangisi çıkarılamaz?

 

A )Bizans halkının endişelerini gidermeye çalışmıştır.   B )Can ve mallarının güvencesini vermiştir.

C )Dini inançlarına hoşgörü gösterilmiştir.                     D )Fatih Bizans halkını İslam’a davet etmiştir

 

Osmanlı padişahları hangi olay sonucu “halife” ünvanı taşımaya başladılar?

     A ) Mısır seferi                              B ) İtalya seferi

     C ) Çaldıran savaşı                         D ) Otlukbeli savaşı

 

Şimdi 1 çözüyor 2 izliyor        
1 5 1