Cevaplar

2012-12-28T15:47:11+02:00

Sütun Grafiği Nedir?

Bir sütun grafiği bir süre içindeki veri değişikliklerini gösterir veya öğeler arasındaki zıtlıkları resimler. Zaman içindeki farkları vurgulamak için kategoriler yatay olarak, değerler dikey olarak düzenlenmiştir.

Toplanan bilgilerin sütun şeklindeki grafik ile gösterilmesine sütun grafiği denir.Bu tip grafikte gösterilmek istenen değerler sütun veya çubuklarla ifade edilir. Çizgi grafiğinde olduğu gibi dikey ve yatay çizgiler çizilir ve eşit aralıklarla bölünür.Karşılaştırılacak değerler bu aralıklar üzerinde işaretlenir. Aynı genişlikte sütunlar bu işaretlere kadar uzatılır.

 

Sütun Grafiği Özellikleri:

Sütun grafiğinde iki eksen vardır. Yatay eksende ve düşey eksende ölçülen değerlerin birbirine göre durumları sütunlarla (çubuklarla) belirtilir. Yatay eksende incelediğimiz bir değere göre, düşey eksendeki değişimi görebiliriz.

 


0
2012-12-28T17:09:26+02:00

GRAFİKLER

Tablo halinde verilen bilgilerin karşılaştırılabilmesi için şekil, resim veya çizgilerle gösterilmesine grafik denir. Grafik çeşitleri:

1- Çizgi Grafiği

Toplanan bilgilerin yatay ve dikey eksenlerdeki kesişimlerini çizgi yardımı ile birleştirilmesi ile elde edilen grafik çeşididir.

Çizgi grafikleri araştırılmak istenen konudaki değişimleri ve gidişatı gösterir ve ileriki durumlar için kestirimde (tahminlerde) bulunulmasına olanak sağlar.

Örnek bir çizgi grafiği:2- Sütun Grafiği

Verilenlerin grafik üzerinde sütunlarla gösterildiği grafiktir. Örnek bir sütun grafiği:Not: Tablolar, sütun ve çizgi grafikleri istatistiksel temsil biçimleridir. İstatistiğini tuttuğumuz verileri göstermemize olanak sağlarlar. Bir grafik çizilirken eksenlerde yer alan sayılar arasında seçilen eşit uzaklıklara ölçek denir. Örneğin yukardaki grafiğin ölçeği 200.000'dir. Çünkü dikey eksende her aralık 200.000 birimdir.

0