Cevaplar

2012-12-28T16:48:59+02:00
Akım Şiddeti nedir ? Elektrik Enerjisi Miktarı

Akım şiddeti birici zamanda yani 1 saniyededevreden geçen elektrik enerjisi miktarını belirtir.Doğru akımla çalışan birelektrik devresi bir basınçlı su devresine benzetilebilir, çünkü iki devreninözellikleri birbirine çok benzerler. Böyle bir devrede suyun miktar ölçüsü"litre" olup devreden 1 saniyede akan su miktarına da"debi" denir. Debinin birimi ise litre/saniye 'dir. Elektrikte miktarveya daha doğru bir deyimle yük birimi kulon'dur. Su devresindeki debininkarşıtı elektrikte akım şiddetidir.Birim olarak su devresinde litre/saniyekullanıldığı gibi elektrik devresinde de kulon/saniye kullanılabilirse deelektrikte akım şiddeti birimine “Amper” denir.Bir devredeki akım I ve devreninkollarındaki akımlar ise i ile gösterilir. Bazı kaynaklarda

l1 l2şeklinde de gösterilir. Akım şiddeti birimiamper iki şekilde tanımlanabilir:

Bir gümüş nitrat eriyiğinden 1 saniyede 1,118miligram gümüş ayırabilen sabit akım şiddetine 1 amper denir.

Devreden saniyede 1 kulon elektrik yükügeçiyorsa o devredeki akım şiddeti 1 amperdir. Kısaca Amper = kulon/saniyeyazılabilir.

Amper kısaca A ile gösterilir.Akım şiddetiampermetre ile ölçülür. Ampermetreler akım ölçülecek devreye daima seribağlanırlar. Ampermetrelerin iç dirençleri çok küçüktür bu yüzden yanlışlıkladevreye paralel bağlanırlarsa veya ölçebileceklerinden daha yüksek akım geçenbir devreye ballanırlarsa anında yanarlar. Bu yüzden, ampermetre kullanırkençok dikkatli olmak gerekir. Bir alıcı olmadan ampermetre hiçbir zaman birbataryanın iki ucuna bağlanmamalıdır.Amperin özellikle elektronikte kullanılanaskatı mili amper (mA=l/1000 amper)' dir.BU MU?

1 5 1
2012-12-28T16:50:27+02:00

elektrik akımının şiddet birimi amperdir 

sembolü (A )dır 

1 5 1