Cevaplar

2012-12-28T16:46:32+02:00

Kafkasya'dan Mısır'a göçetmiş bir Adıge ailesindendir. 1885 yılında Kahire'de doğdu. Camiülezher'de okudu. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti emrinde savaştı. Osmanlı ordularının yenilgisi ve çekilmesinden sonra Suriye'de Fransızlara karşı yapılan ayaklanmalara katıldı. 1920 yılının Haziran ayı sonunda Antep'e gelerek Fransızlara karşı savaşan birliklerden birine komuta etti. Halkın isteği üzerine 8 Ağustos'ta Antep'teki tüm direnişçi güçlerin komutanlığına getirildi. Fransız güçlerine karşı yapılan halk savaşını başarıyla yönetti. Bölgedeki Türkmen, Kürt, Arap aşiretlerini, mülteci Cezayir Müslümanlarını, hatta Alsas-Lorenli Alman ve Rus mültecilerini bir araya getirerek Fıransızlara karşı mücadele etti. TBMM Hükümeti ile Fransızlar arasında anlaşma sağlanmasından sonra Musul bölgesinde İngilizlere karşı harekette görevlendirildi.
1922 yılı ilkbabarından itibaren, Misak-ı Milli sınırları içinde bulunan bu bölgede, Anaze ve diğer aşiret gönüllüleri ve Kuzey Afrika Müslümanlarından kurulu bir birlikle, Kürt lideri Şeyh Mahmut'un Barzan ve Zaber gibi Kürt aşiretlerinin de desteğini sağlayarak İngilizlere karşı başarılı savaşlar verdi. İngilizlerin üstün güçlerle saldırıya geçmeleri ve gerekli yardımların gönderilmemesi sonucu yenilerek İran topraklarına ve oradan da Anadolu'ya çekildi. TBMM'nin altıncı döneminde Siirt'ten, yedinci döneminde Gaziantep'ten milletvekili seçildi. Ticaret ve müteahhitlik işleriyle uğraştı. Türkçe, Arapça, Adıgece, İngilizce ve Fransızca biliyordu.

0
2012-12-28T16:47:19+02:00
      Şehitkamil Kimdir?
Kamil, alaca işleyen fakir bir babanın oğlu idi. Dedesi Kemal kendircilik yapar ailece kendir soyarak geçinirlerdi. 21 Ocak Cuma günü de, 14 yaşındaki Kamil annesiyle beraber dedesinin yanından çöp soymadan geliyordu.Kamil’in ve annesinin sırtında soydukları çöpler, Fransızlar’ın askeri fırın olarak kullandıkları binanın önünden geçerken, Kozanlı tarafından gelen 3 Fransız askeri kadının yolunu kesip peçesini açmak istiyorlar.
0