Cevaplar

2012-12-28T17:44:01+02:00

Ağaçların türüne ve yaşayan canlılara bağlı olarak bu süre 20 ila 200 yıl arasında değişir. Ne yazık ki, çoğunlukla insanların bilinçsizce ağaçları kesmesi sonucu bu dengeli biyolojik sistem yara alır.

Eğer ormanlardan ölçülü bir şekilde yararlanırsak doğanın mucizevi hızla iyileşme gücü sayesinde ormanlar çok kısa sürede daha gür bir şekilde yeniden büyür. Bu şekilde hem mevcut ormanların büyümesini ve ağaç sayısının artmasını sağlayabilir, hem de ormandan elde ettiğimiz kağıt, kurşun kalem, mobilya gibi malzemeleri kullanmaya ve ilaçların ham maddesi olan bazı bitkileri almaya da devam edebiliriz.

 
0
En İyi Cevap!
2012-12-28T17:45:00+02:00

Ormanların oluşumu hakkında bilgi

Orman ağaç,
Ağaç, tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki

Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir Hücrelerinin çoğalmasıyla dal ve yapraklar, gövde ve kök olarak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük bir modeli olur Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkarken, gövdede de bir tane yıllık halka meydana gelir Bu halkalar, ağacın enine büyüyerek yaptığı odun tabakasıdır Yağışı bol yıllarda, Fide bir yıl sonra fidan halini alır

flora ve hayvani canlılar topluluğu Orman; belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler,
Bir bölgedeki bitki listesidir Bir bölgede yetişen bitkilerin hepsi, bitki örtüsü

mantarlar,
Mantarlar Kök, gövde, yaprak ve klorofile sahip olmayan renksiz, basit yapılı organizmalar Klorofil ihtiva etmemeleri sebebiyle suyosunların (Alg) dan; çok hücreli (bir kısmı tek hücreli) ve büyük olmaları, üreme ve hayat tarzları ve hücre yapıları bakımından bakterilerden ayrılır
Mantarları inceleyen bilim dalına da “Mikoloji” denir

Tarihçe: Mantarların tanınması çok eski zamanlara kadar uzanmaktadır Bitkiler üzerinde mantarların ürediği ve zararlara sebebiyet verdiğine dair ilk b

mikroorganizmalar ve çeşitli
Mikroskobik (çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük olup ancak mikroskop ile görülebilen) organizmaların genel adı

hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir servettir Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve varlığını korumak çok güç, hatta imkansızdır

Orman Şekilleri
1 Tropik yağmur ormanı: Dünyanın en canlı, en kuvvetli ve yayılma kabiliyeti en yüksek olan orman tipidir Orman ekosistemi bu tipte en yüksek seviyesine ulaşmıştır Yağış miktarı esas itibariyle 2000-4000 milimetre arasında değişmekle beraber bazı mıntıkalarda 10000 milimetreye ulaşır En soğuk ayda 18°C’nin altına düşmez Mevsim değişmeleri olmadığından tropik yağmur ormanı ağaçlarında, ilkbahar ve sonbahar odunu meydana gelişi görülmez
Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir Yüksek sıcaklık ve rutûbetin biraraya geldiği yörelerde yağmur ormanı teşekkül etmiştir Ortalama yıllık sıcaklık 20-30°Carasında değişir Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır 
Büyük çoğunluğu, daimi yeşil yapraklı ağaçlardan meydana gelen tropik yağmur ormanında ağaçların tepeleri zayıf, dallanma gevşek, gövde şekilleri düzensiz, ağaç kabukları parlaktır Dallar üzerinde “epiphyt” denen eğrelti, orkide gibi konuk bitkiler, çeşitli sarılıcı ve tırmanıcı bitkiler, ormanın genel görünüşünde büyük rol oynarlar Tırmanıcı palmiyeler 300 metreye kadar uzayabilirler Tozlaşma, böcekler ve kelebekler yoluyla olur Tropik yağmur ormanının bazı ağaçları gövde üzerinde de çiçeklenme yapabilirler Olağanüstü istila edici bir kuvvete sahiptir Tedbir alınmadığı taktirde yolları, telefon, telgraf vs gibi yapıları kısa zamanda kullanılmaz hale getirir

Endonezya Takım Adalarında, Hindistan’da, Kamerun sahilinde, Amazon mıntıkasında, Brezilya’nın doğu sahilinde, Karayip Denizi sahillerinde ve adalarında yayılış gösterir Tropik yağmur ormanları; Mangrov tropik iğne yapraklı ormanlar ve bambus ormanları olmak üzere üç grupta toplanır

Mangrov ormanları: Tropiklerde birçok deniz etekleri, kendine has tipik bir orman formasyonu taşırlar Denizin ilerlemesi halinde (med), yaklaşık 10 ile 20 m arasında boy yapan ağaçların yalnız tepeleri suyun üzerinde kalır Tohumun çimlenmesi ve çimlenmeden sonra meydana gelen fidecikler, tohumlar henüz ağaçta iken gelişirler ve biraz büyüyünce çamur toprağa düşerek köklenirler Mangrov ağaçlar daimi yeşil, derimsi yahut tüylü yapraklar taşırlar
Çekilmesi halinde (cezir) ise ağaç gövdeleri geniş nefes alma kökleri ile birlikte görülür 
Tropik iğne yapraklı ormanlar: Güneydoğu Asya’da ve Merkezi Amerika’da, çeşitli çam türlerinin meydana getirdikleri geniş ormanlar, bilhassa dağlık yerlerin fakir topraklarında yaygındır Ağaç türleri; Pinus caribaea, Pinus ınsularis, Pinus merkusii, Agathis araucaria, Callitris podocarpus’tur

Bambus ormanları: Bambuslar, ormanda alt tabakanın bir kısmını meydana getirirler Geniş yayılan rizomları sayesinde sürgün vererek çoğalırlar Dünya üzerinde 60 cinsine dağılan yaklaşık 700 türü vardır Boyları 0,15 m ile 30 m arasında değişir

3 5 3