Cevaplar

2012-10-03T17:58:03+03:00

Eser, Muallim Naci ile Beşir Fuad’ın birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşmaktadır.
Toplam yedi mektuptan oluşan İntikad’da genel olarak eleştiri, edebiyat, dil, şiir ve şair, vezin ve
kâfiye, hayal-hakikat, mübalağa ve teşbih gibi konular üzerinde durulur.
Muallim Naci’nin Türkçeyi bir başka dilin kurallarına bağlı olarak incelemeyi kabul etmediğini
görürüz. Beşir Fuad da Türkçenin diğer diller karşısında bağımsız kalması gerektiğini
belirtmektedir.

0
2012-10-03T18:05:56+03:00

Eser, Muallim Naci ile Beşir Fuad’ın birbirlerine yazdıkları mektuplardan oluşmaktadır. 
Toplam yedi mektuptan oluşan İntikad’da genel olarak eleştiri, edebiyat, dil, şiir ve şair, vezin ve 
kâfiye, hayal-hakikat, mübalağa ve teşbih gibi konular üzerinde durulur. 
Muallim Naci’nin Türkçeyi bir başka dilin kurallarına bağlı olarak incelemeyi kabul etmediğini 
görürüz. Beşir Fuad da Türkçenin diğer diller karşısında bağımsız kalması gerektiğini 
belirtmektedir.

0