Cevaplar

2012-12-28T18:23:42+02:00

Yeryüzündeki sular hangi kaynaklardan beslenir.

 

Su döngüsü ile oluşan yağışlar la beslenir.Kar ve buz erimeleriyle beslenir.

 

SORU-2-Yer altı suyu bakımından zengin alanlar hangileridir.Bu alanları yer şekilleri ve iklim özellikleri bakımından değerlendiriniz.

 

Bol yağışlı ve zemini geçirimli taşlardan oluşan alanlarda yer altı suyu fazladır. Az yağış alan, eğimi fazla ve geçirimsiz zeminlerde ise, yer altı suyunun oluşumu zordur. Kum, çakıl, kumtaşı konglomera, kalker, volkanik tüfler, alüvyonlar, geçirimli zeminleri oluşturur. Bu nedenle alüvyal ovalar ve karstik yöreler yer altı suyu bakımından zengin alanlardır. Kil, marn, şist, granit gibi taşlar ise geçirimsizdir. Yer altı suyu oluşumunu engeller

 

SORU-3-Göl sularının farklı kimyasal özelliklere sahip olmasının sebeblerini yazınız.

 

İklim,beslenme kaynakları,gölün bulunduğu arazi yapısı,gölün büyüklüğü,derinliği,ve gideğeninin olup olmamasıyla ilgilidir.

 

 

SORU-4-Toprak oluşumunda etkili olan faktörleri yazınız…

 

İklim,ana kaya,zaman,yer şekilleri,canlılar ve bitki örtüsü etkili olur.

 

SORU-5-Canlıların toprak oluşumuna etkilerini yazınız.

Toprak yüzeyine düşen dal,yaprak ,meyve gibi bitki kalıntıları ,canlı organizmaların artıkları ve leşleri toprak için önemli bir karışım malzemesi olarak toprağı humus bakımından zenginleştirir.Yine canlılar toprakdaki humus dağılımını ve toprağın havalanmasını sağlar.

 

SORU-6-Ekvatordan kutuplara gidildikçe bitki örtüsünün kuşaklar şeklinde değişmesinin nedenlerini yazınız.

 

Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık ,yağış şartlarının değişiklik göstermesi  bitki örtüsü kuşaklarının değişiklik göstermesine sebeb olur.

 

 

SORU-7-Bitki örtüsü benzer olan bir bölgede başka hangi koşullar benzer olabilir.

 

Bitki örtüsü benzer olan bölgelerin iklimleri de benzerlik gösterir.Bununla bağlantılı olarak ekonomik faaliyetlerde benzerlikler göürlebilir.

 

SORU-8-Kuzey yarım kürede dağların güneye bakan yamaçlarında orman üst sınırı daha yüksektir nedenini belirtiniz…

 

Kuzey Yarım Küre’de güneye bakan yamaçlar kuzeye bakan yamaçlara oranla güneşi daha fazla görür ve sıcaklık şartları daha elverişli olduğundan ormanlar daha yüksek bölgelere kadar yetişme koşulu bulur.Buda orman üst sınırını yükseklere çeker.

 

SORU-9-Çöllerin bazı kesimlerinde hurma palmiye gibi ağaçların yetişmesi ,vaha denilen yerlerin bulunması nasıl açıklanır.

 

Çöllerde Suyun bulunduğu, Bitkilerin yetişebildiği, insanların yerleşip barındığı yerdir. Vahalar akarsu boylarında, kuyuların açıldığı yerlerde, büyük su kaynakları yanında gelişmiştir.

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

 

1-Düzenli    2-Yer Altı Suları ve Yer Üstü Suları    3-Boğazlardır            4-Tatlı

5-Su            6-Erozyon            7-Sıcak ve Nemli      8-Yıl boyu     9-Sıcaklık,yağış,nem  10-Tundra   11-Geniş ve iğne    12-Savan

0
2012-12-28T18:27:50+02:00
     

eekvatordan kutuplara doğru gidildikçe  sıcaklık,yağış şartlarının değişiklik göstermesi btki örtüsü kuşaklarının değişiklik göstermesine sebep olur

0