Cevaplar

2012-12-28T18:38:23+02:00

Göl sularında tuzlukluk oranı buharlaşmaya bağlıdır yani buharlaşma ne kadar fazlaysa tuzluluk okadar fazladır.

Göl derinliği arttıkça sular tatlı azaldıkça tuzlu olur.

Göl gideğeni (göl ayağı) olan gölerin suları tatlı olmayan gölerin tuzlu olur.

 

Tuz Gölü, Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Semih Ekercin tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 1915 yılından beri %85 oranında küçülmüştür. Semih Ekercin'e göre mevcut şartların devam etmesi durumunda 2015 yılında tamamen yok olma tehdidi altındadır.

0
2012-12-28T18:38:25+02:00
Göl sularındaki tuz oranı nelere bağlıdır

1. Gölün büyüklüğü ve derinliği: Büyüklük ve derinlik arttıkça tuzluluk azalır. 
2. Gölün gideğeninin olup olmaması: Göl sularını bir gideğen ile boşaltabiliyorsa suları tatlı olur. 
3. İklim: Nemli iklim bölgelerinde göllerin tuzluluğu daha azdır. Genelde tatlı suludurlar. 
4. Göl çanağını oluşturan kayaların özelliği.
0