Cevaplar

2014-03-02T13:25:58+02:00
Kısaca Atatürk İlke ve İnkılapları 


Atatürk İlke ve İnkılapları 


Atatürk İlkeleri

Cumhuriyetçilik İlkesi

Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin hakim kılındığı bir yönetim biçimidir.

Halkçılık İlkesi

Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasal açıdan kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkanlarının kullanılmasında halk yararının gözetilmesi demektir.

Milliyetçilik İlkesi

Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğu için çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygı gösterilmesi anlamı ifade edilmektedir.

Laiklik İlkesi

Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir. Din ile ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek, devletin din ve vicdan hürriyetini tanımasıdır. Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrı tutulması demektir.

Devletçilik İlkesi

Bireylerin özel girişimlerini ve yapacakları faaliyetlerini esas almak kaydı ile gerektiğinde devletin milletimiz adına memleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamı ifade edilmektedir.

İnkılapçılık (Devrimcilik) İlkesi

Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiği yeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır.


Atatürk İnkılapları

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)

Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)

Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)

Şeriye ve Evkaf Vekâleti'nin kaldırılması (3 Mart 1924)

Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924)

Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)

Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)

Medeni Kanun'un kabulü (17 Şubat 1926)

Laikliğin kabulü (1928-1937)

Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928)

Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)

Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931)

Dil devrimi (12 Temmuz 1932)

Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934)

Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)

1 1 1
arkadaşım nutukta sadece 1919 ve 1927 yılları arasındaki gelişmeler anlatılmakta cevabın yanlış olmuş am yinede teşekkür ederim