Cevaplar

2012-12-28T18:43:25+02:00

erbest Düşme
h=1/gt2
v=gt
V2=V02-2gh

Düşey Atış
H=V0t-1/2gt2
V=Vo2+2gh
V2=v02-2gh

Aşağıdan Yukarı Düşey Atış
H=Vot-1/2gt2
V=Vo-gt
V2=V02-2ghmax
Tuçuş=2v0/g
Hmax=V02/2g

Yukarıdan Aşağıya Düşey Atış
H=Vot+1/2gt2
V=Vo+gt
V2=V02+2ghmax

Yatay Atış
Xmenzil=Vot
H=1/2gt2
Vx=V0
Vy=gt
Vy2=2gh
V2=Vy2+Vo2

Düzgün Doğrusal Hareket
X=Vot+1/2at2
V=Vo+at
V2=Vo2+2ax


Düzgün Yavaşlayan Hareket
X=Vot-1/2at2
V=Vo-at
V2=Vo2-2ax

Eğik Atış
Tuçuş=2Voy/g
Xmenzil=Voxt
H=Voyt-1/2gt2
Vy2=V0y2-2gh
0=Voy2-2ghmax
Hmax=V0y2/2g bakk işte bunlarrrrrrrrrrr

2 3 2
2012-12-28T20:36:12+02:00

serbest atış frikik atışı

0