Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2014-03-02T14:10:46+02:00
çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında  elektron alışverişi veya ortak kullanımı ile kimyasal bağlar oluşmaktadır. Atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha düşük enerjili duruma ( daha kararlı ) erişmek için bir araya gelirler ve kimyasal bağlar  sayesinde atomlar birarada, düzenli olarak belli bir geometri oluştururlar. Bu geometriyi oluştururken amaç elektron dizilişlerini soygazlara benzetmeye çalışmaktır. Birçok  fiziksel özellik elektriksel bağların cinsine bağlıdır ve bu kimyasal bağlar ile farklı maddeler meydana gelmektedir. Kimyasal bağın kuvvetli olması sertliğini ve erime noktasını yükseltir
3 4 3
2014-03-02T14:12:10+02:00
Atom, molekül, iyon ve radikaller birbirlerinden farklı yapıda olup kimyasal türler olarak adlandırılırlar.Atom: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine atom denir.Molekül: Aynı ya da farklı en az iki atomun kimyasal bağlarla bağlanarak oluşturdukları atomlar grubuna molekül denir. İyon: Pozitif ya da negatif yüklü atom ya da atom grubuna iyon denir. Pozitif yüklü iyonlara katyon, negatif yüklü iyonlara anyon denir.Radikal: Eşleşmemiş elektron bulunduran molekül parçacığına radikaldenir. Radikaller eşleşmemiş elektrondan dolayı çok aktif özellik gösterirler.   Bağ Enerjisi:Kimyasal türler arasında aynı zamanda var olan itme ve çekme kuvvetleri bu türler arasında bağ oluşmasına sebep olurlar.Çekme kuvvetlerinin aşırı baskın olduğu durumlarda güçlü etkileşimler (kimyasal bağlar) olurken, çekme ve itme arasındaki farkın küçük olduğu durumlarda daha zayıf etkileşimler (fiziksel bağlar) oluşur.Bağ oluşurken enerji açığa çıkar, bağı kırmak için de enerjiye ihtiyaç vardır. Bağ oluşumu sırasında açığa çıkan enerji ile bağı kırmak için verilmesi gereken enerji birbirine eşittir ve bu enerjiye bağ enerjisi denir.Bağ enerjisi ne kadar büyükse o bağ o derece sağlamdır. Bağ enerjisi 40 kj/mol veya daha büyük olan bağlar kimyasal bağ olarak kabul edilir.
5 4 5