Cevaplar

2012-12-28T19:47:07+02:00

 

İnorganik bileşikleri canlı kendi vücudunda sentezleyemeyipdışarıdan hazır olarak alır.Su, tuz, asit, baz, anyon ve katyonlar mineral maddelerdir.( Fe, Na, Ca, Mg, I,F,K,P,CI).
0
2012-12-28T19:49:18+02:00

Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli olan mineral, tuz, su gibi inorganik molekülleri dışarıdan alırlar. Canlıların dışardan aldıkları bu moleküllere inorganik bileşik denir. Bu bileşikler ;
1-Su 
2-Asit – Baz ve Tuzlar 
3-Minerallerdir 

1-SU
Vücudumuzun en önemli maddelerinden biridir. Genel olarak organizmaların vücutlarının %70’i sudur. Su oranı dokulara ve canlıya göre değişir. Örneğin; insanda su yüzdesi kemikte %20 beyin hücrelerinde %85’tir. Bütün hücreler bir sulu çözeltide bulunur. Canlı vücudunda su birçok işleve sahiptir. Suyun en önemli grevi ise fotosentezle besin yapımıdır. 
CO2 + H2O ------> Besin + O2

0