Cevaplar

2012-12-28T20:08:55+02:00

cok atomlu molekül demek küçük ama cok atomlardan oluşan moleküldür

1 5 1
2012-12-28T20:09:16+02:00

Çok atomlu atom moleküller ;
 Molekül bir birine bağlı bir grup atomun oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen addır. [1] Diğer bir ifadeyle bir molekül bir bileşiği oluşturan atomların eşit oranlarda bulunduğu en küçük birimdir. Moleküller yapılarında birden fazla atom içerirler. Bir molekül aynı iki atomun bağlanması sonucu ya da farkı sayılarda farklı atomların bağlanması sonucu da oluşabilirler. Bir su molekülü 3 atomdan oluşur; iki hidrojen ve bir oksijen. Bir hidrojen peroksit molekülü iki hidrojen ve iki oksijen atomundan oluşur. Diğer taraftan bir kan proteini olan gamma globulin 19996 sayıda atomdan oluşmakla birlikte sadece 4 çeşit farklı atom içerir; hidrojen, karbon, oksijen ve nitrojen[2] Molekülleri oluşturan kimyasal bağlara Moleküler bağlar denir. Bunlar kovalentiyonik ve metalik bağlardır.[3]

1 5 1