Cevaplar

2012-12-28T20:10:34+02:00

(MÖ 318 – 216)

 

-Orta Asya'dan göç etmeyen Türk toplulukları tarafından güçlü devletler kurulmuştur.

 

-Orta Asya'da Türkler tarafından kurulmuş olan ilk teşkilatlı devlet Asya Hun Devleti'dir.

 

-Asya Hun devleti Orhun-Selenga ırmakları ve Ötüken bölgesinde kurulmuştur.

 

-İlk bilinen hükümdarı Teoman'dır.

 

-Çinlilerin Türk akınlarını durdurmak için yaptıkları Çin Seddi, Teoman Dönemi'nde tamamlanmıştır.   

 

-Teoman'dan sonra başa geçen hükümdar Mete Han'dır.

 

Mete Han Dönemi'nde;

 

-Devleti ve orduyu teşkilâtlandırdı.

 

-Türk topluluklarını bir bayrak altında birleştirdi.

 

-Tunguzları ve Yüeçileri hakimiyeti altına aldı.

 

-Çinlileri mağlup edip, bu ülkeyi yıllık vergilere bağladı.

 

-Mete Han zamanında Hun devleti, kendinden sonraki Türk devletlerine temel oluşturan askeri ve sivil teşkilata, siyasi prensiplere, kültür ve sanat değerlerine (bilgi yelpazesi.net) sahip bir devlet haline geldi.

 

-Mete Han'ın ölümünden sonra yerine geçen hükümdarlar bu üstünlüğü devam ettiremediler.

 

-Türk toplulukları için ekonomik yönden çok önemli olan İpek Yolu'nun Çinlilerin eline geçmesi Hunların ekonomik yönden zayıflamasına ve iç karışıklıklara neden oldu.

 

Doğu ve Batı Hun Devleti diye ikiye ayrıldı. Batı Hunları ARAL GÖLÜ civarına göç etmek zorunda kaldılar.  Doğu Hunları ise Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrıldı. Ve daha sonra Çinliler tarafından ortadan kaldırıldı.

 

2 3 2