Cevaplar

2012-12-28T20:18:07+02:00


Tanım : Sabit olmayan birden fazla polinom un çarpımı biçimin
de yazılamayan polinomlara indirgenemeyen polinomlar denir. 
Baş katsayısı bir olan indirgenemeyen polinomlar 
Asal polinomlar denir.

0