Cevaplar

2012-12-28T20:18:31+02:00

islam şartlarından olduğu için....

0
2012-12-28T20:20:50+02:00

Zekattan toplanacak gelirler, ülkedeki fakir ve düşkün kimselerin ihtiyaçlarını tamamen karşılayabilir Fakirler zenginleşip bir iş sahibi olurlar Sonra toplumun ihtiyacı olan sahalara harcamalarda bulunarak toplumun ihtiyacı olan ilmî, fikrî vs her konuda eksiklikler giderilip dünya çapında başarılar elde edilir 
Zekat, insanı maddeye tapmaktan ve paranın esiri olmaktan kurtarır, ihtiras zincirini kırar, kalbin katılaşmasını önler, insanı müşfik yapar Zekat, insanı fazla mal biriktirip onun esiri olmakdan kurtararak artan kısmını toplum hizmetine sunma üstünlüğüne eriştirir, ruh ile beden arasında bir denge kurar Zekat, Allah'a karşı malın bir şükrü olup, malı ve mal sahibini manevi kirlerden temizler, mal sahibini hürriyete kavuşturur, rahat bir hayat geçirmesini sağlar, zenginin şahsiyetini geliştirir, yatırıma teşvik eder, onun cemiyetteki itibarını yükseltir Zekat, mala bereket kazandırarak çoğalmasını temin eder, malın stok edilmesini önler Zekat, kalpteki dünya sevgisine karşı etkili bir ilaçtır Müslümanı mal fitnesindenkoruyarak cemiyettekidengesizlikleri kökünden kazır Zekat, müslümanı mâlî disipline sokar ve sorumsuz yaşamasını önler Zekat, insana ekonomik yönden güçlü olmanın önemini tanıtır Alıcısını ihtiyaç esiri olmaktan kurtarır Fakirleri çalışmaya teşvik eder İddia edildiği gibi fakirleri her zaman bedavadan geçindirmek maksadını taşımaz, bilakis her sene zekat alan fakirleri çalışmaya, başkasına el açma zilletinden kurtulmaya teşvik eder Zekat, fakirlerin, mal ve servet sahiplerine karşı körüklenen kıskançlık duygularını yok eder Fakirin cemiyetteki itibarını yükseltir, kendisinin felaketli anlarda terk edilmiş kalmayacağını, kolundan tutacak kişilerin bulunacağını bilerek ona yüksek bir kişilik kazandırır, topluma daha da yaklaşır, kendi toplumunu daima sever, mülkiyette bir kuvvet dengesi meydana getirir Zekat, sosyal güvenlik ve sosyal sigortadır Toplumun ruhi ve manevi değerlerini takviye eder Zekat, sınıf kavgalarını yok eder Toplumdaki fertlerin birbirine karşılıklı sevgi, saygı ile bağlanmasını sağlar Zekat, yatırıma zemin hazırlayıp, kalkınmanın çok önemli bir unsurudur
 


0