1.

Bir hareketlinin konumu ....................... göre belirleni r.

2.

Eksen üzerindeki tek yönlü hareketlerde hız ile süratin ...... ................. eşittir.

3.

Düzgün doğrusal harekette x-t grafiğinin şekli ............... ........ olamaz.

4.

Düzgün doğrusal harekette v-t grafiğinin zaman ekseninin altın da olması hareketlinin eksene

....................... yönde hareket etmesi anlamına gelir.

5.

Sürtünme kuvvetinin küçülmesi için yüzeyin ................... .... olması gerekir.

6.

Kışın araçlarda kar lastikleri ....................... artırma k için kullanılır.

7.

Net bir kuvvetin etkisindeki hareketlinin .................... ... sabit değildir.

8.

Tepki kuvvetinin oluşması için ....................... kuvvetine gereksinim vardır.

C.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların karşısına “D”, yanlışolanları karşııa “Y” yazıı.

1.

Hız ile sürat aynı anlama gelir. ( )

2.

Düzgün doğrusal harekette konum- zaman grafiğinin eğimi sıfırdır. ( )

3.

Düzgün doğrusal harekette hareketli yön değiştirir. ( )

4.

Düzgün doğrusal harekette ivme yoktur. ( )

5.

Düzgün doğrusal hareketin konum-zaman grafiğinin eğimi yer değiştirmeyi verir. ( )

6.

Doğadaki en güçlü kuvvet kütle çekim kuvvetidir. ( )

7.

Bir cisim, dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde ise hareket edebilir. ( )

8.

Sürtünme kuvveti, cisimlerin hareketi üzerinde her zaman olumsuz etkilere sahiptir. ( )

9.

Tepki kuvvetinin büyümesi, sürtünme kuvvetini büyütür. ( )

10.

Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü, yüzeylerin büyüklüğüne bağlı değildir. ( )

1

Cevaplar

2012-12-28T20:44:41+02:00

Fizikte ivme, hızın zamana göre değişim hızı[1] veya zamana göre türevi olarak tanımlanır. Büyüklüğü uzaklık/zaman2 olan bir vektörel niceliktir ve cismin hem hızının hem de yönünün şiddetlerindeki değişimini gösterir.[2][3] İvmeölçer yardımıyla ölçülen ivmenin SI birimi metre/saniye²'dir.

Genel olarak ivme terimi hızdaki (hız vektörünün şiddetindeki) artış olarak kullanılır; hızdaki azalışa ise yavaşlama denir. Fizikte, hız vektöründeki bir değişim ivme olarak kabul edilir: dairesel harekette, hız vektörünün yönündeki değişim merkezcil (merkeze doğru) ivme'ye yol açar.Bir cismin kazandığı ivmelenme,ona uygulanan kuvvetin kütlesine bölümünün bir fonksiyonudur.

Klasik mekanikte sabit kütleli bir cismin ivmesi, cisme etki eden net kuvvetle orantılıdır (Newton'un ikinci yasası):

Formülde F cisme etki eden net kuvvet, m cismin kütlesi ve a da cismin ivmesini temsil eder.

Ortalama ivme kavramı hız vektöründeki değişimin v) geçen süreye (Δt) bölümüdür. Anlık ivme de, Δt sıfıra yaklaşırken, çok kısa zaman aralıklarında, belirli bir noktanın ivmesidir.

0