Cevaplar

2012-12-28T20:57:13+02:00

Şerife Bacı veya Şerife Kadın[1] (d. ????, Seydiler, Kastamonu[2] - ö. Aralık 1921[3]), Türk Kurtuluş Savaşı'nın halk kahramanlarından biridir.[3]
Şerife Bacı, Kurtuluş Savaşı'nda yaşlı kadın ve erkekler ile birlikte İnebolu'da bulunan cephaneleri Ankara'ya götürülmesinde çocuğu ve kağnısıyla yer alırken kış şartları nedeniyle Aralık 1921'de donarak öldü.[3] Seydiler Belediyesi, 1973 yılında[4] Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yılında belediye binasının önüne rölyefini yaptırmış[3] ve ismi birçok kuruma verilmiştir.[3]
İnebolu sahilinde bir parkın içinde 2001 yılında TKK eski komutanı Aytaç Yalman tarafından Şehit Şerife Bacı Anıtı yaptırıldı.[5] Açılısı Atilla Ateş ve Aytaç Yalman birlikte yaptı.[5] Anıtın plaketinde "Bu anıt İstiklal Savaşı şehitlerinden Şerife Bacı'nın anısını Cumhuriyet çocuklarına anlatmak için Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman tarafından armağan edilmiştir. 4 Aralık 2001" yazılıdır. Şehit Şerife Bacı adı Kastamonu'da Seydiler'de, İnebolu'da Kurtuluş Savaşı'nın kadın kahramanlarını simgelemektedir.

İNGİLİZCESİ=

Sister sheriff or sheriff Women [1] (b.????, Seydiler, Kastamonu [2] - d. December 1921 [3]), one of the Turkish War of Independence folk heroes. [3]
Sister sheriff, Inebolu with the War of Independence in elderly men and women, children and kağnısıyla ammunition while in moving to Ankara in December 1921, froze to death due to winter conditions. [3] Seydiler municipality, in 1973 [4] The Republic of Turkey of the 50th relief in front of the town hall built in [3] and the name of the institution are many. [3]
Inebolu ACC in 2001, the former commander of the coast in a park sheriff Sister Martyrs Memorial was built by Aytac Yalman. [5] Opening Atilla made with Fire and Aytac Yalman. [5] the memorial plaque "This monument to the memory of the War of Independence of the Republic of martyrs children to tell the sheriff Bacı'nın was donated by the Gendarmerie General Commander Gen. Aytac Yalman. December 4, 2001 "is written. Sister Martyr name of the sheriff in Kastamonu Seydiler'de, Inebolu symbolizes the heroes of the War of Independence women.AMA TAM EMİN DEİLİM

 

 

2 1 2