Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-12-28T21:25:23+02:00

Soru : Yağ nedir?
Cevap : Oda sıcaklığında yüksek vizkoziteye sahip, yüksek miktarda karbon ve hidrojen içeren, suyla karışmayan ancak diğer yağlarla kolayca karışabilen maddelerdir.

Soru : Yağlar kaç çeşittir?
Cevap : Yağlar iki çeşittir:
1- Bitkisel Yağlar (Organik Yağlar) 
2- Motor ve Endüstriyel Yağlar (Mineral ve Sentetik Yağlar)

Soru : Atık Yağ nedir?
Cevap : Yağ belirli bir kullanım süresi sonunda fiziksel ve kimyasal olarak kirlenir, orijinal yapısı bozulur ve artık işlevini yerine getiremez ve yağ; kullanılamayarak atık haline gelir. Bu da atık yağdır.

Atık Motor ve Endüstriyel Yağlar (Mineral ve Sentetik Yağlar); Kullanılmış benzinli motor, dizel motor, şanzıman ve diferansiyel, transmisyon, gres ve diğer özel taşıt yağları ile hidrolik sistem, türbin ve kompresör, kızak, açık-kapalı dişli, sirkülasyon, metal kesme ve işleme, metal çekme, tekstil, ısıl işlem, ısı transfer, izolasyon ve koruyucu, izolasyon, trafo, kalıp, buhar silindir, pnömatik sistem koruyucu, gıda ve ilaç endüstrisi, kağıt makinesi, yatak ve diğer özel endüstriyel yağlar ve endüstriyel gresler, kullanılmış kalınlaştırıcı, koruyucu, temizleyici ve benzeri özel müstahzarlar ve kullanıma uygun olmayan yağ ürünleridir.

Soru : Mineral ve Sentetik Yağ (Motor ve Endüstriyel Yağ) nedir?
Cevap : Yeraltında kaya tabakaları arasında bulunan petrol esaslı yağlar mineral yağlar olarak sınıflandırılır.
Benzin, mazot, gazyağı, parafin mumları gibi yağlardır.

Soru : Atık Motor Yağı nedir?
Cevap : Belirli bir kullanım süresi sonucunda motorlu araçlardan kaynaklanan ve orijinal kullanım amacına uygun olmayan atık yağlardır.

Soru : Atık Sanayi Yağı nedir?
Cevap : Her türlü sanayi dalından kaynaklanan atık endüstriyel yağlardır.

Soru : Mineral ve Sentetik Yağ (Motor ve Endüstriyel Yağ) Üreticisi kimdir?
Cevap : Rafineri hariç olmak üzere orijinal kullanım amacına uygun olarak yağ üreten, ithal eden veya kendi markası ile piyasaya sürenler veya atık yağları işleyerek ulusal ve uluslararası standart ve şartnamelere uygun baz yağ veya petrol ürünlerine dönüştürebilen tesisleri işleten gerçek ve tüzel kişilerdir.

Soru : Atık Motor Yağı Üreticisi kimdir, atık yağları kim oluşturur?
Cevap : Atık motor yağlarını üreten, kaynağının bilinmemesi durumunda ise atık motor yağlarını mülkiyetinde bulunduran gerçek ve tüzel kişileri, kurum ve kuruluşlardır.

Soru : Ulusal Atık Taşıma Formu nedir?
Cevap : Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin Ek-9/B’sinde yer alan ve atık yağların toplama ve taşıma işlemlerinde kullanılması zorunlu olan formlardır.

Soru : Lisans Nedir?
Cevap : Atık yağ taşımacılığı yapmak isteyen araç sahibi firmaların İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden; atık yağ işleme ve bertaraf tesisi kurmak, işletmek isteyenlerin ise Bakanlıktan alacakları ve konu ile ilgili yeterli uzman ve teknolojik imkanlara sahip olduğunu belirten belgedir.

Soru : Mineral ve Sentetik Atık Yağların (Atık Motor ve Endüstriyel Yağ) çevreyle uyumlu yönetimi ne şekilde sağlanmaktadır?
Cevap : Mineral ve Sentetik Atık Yağların (Atık Motor ve Endüstriyel Yağ) çevreyle uyumlu yönetimi, 10.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre sağlanmaktadır.

Soru : Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin amaç ve kapsamı nedir?
Cevap : Amacı; atık yağların üretiminden bertarafına kadar, çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden geçici depolanmasını, taşınmasını, bertaraf edilmesine, atık yağların yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların oluşturulmasına, geçici depolama, işleme ve bertaraf tesislerinin kurulması ile bu tesislerin çevreyle uyumlu yönetimi amacıyla gerekli prensip ve programların belirlenmesine dair usul ve esasları belirlemektir.
Kapsamı; I., II. ve III. kategori atık yağların üretimi, geçici depolanması, toplanması, taşınması, işlenmesi, bertarafı, ithalat ve ihracatı ile transit geçişine ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri düzenlemektir.


0